Housing and Rehabilitation Project for Homeless People

Maya Konieczny Leigh
University of Southern California, Los Angeles, CA USA

Main advisor: Prof. Janek Tabencki (School of Architecture)
Additional advisors: Dr. Greg Hise Ph.D and Dr. Martin Krieger Ph.D (School of Policy, Planning and Development)

[email protected]

פרוייקט דיור ושיקום למחוסרי בית

מגישה: מאיה קוניאצ'ני (לי)
אוניברסיטת דרום קליפורניה (USC), לוס אנג'לס, ארה"ב

מנחה ראשי: פרופסור יאנק טבנקי (בי"ס לאדריכלות)
מנחים נוספים: ד"ר גרג הייס וד"ר מרטין קרייגר (בי"ס למדיניות, תכנון ופיתוח)

[email protected]

Click on small images to enlarge

דברי הסטודנטית:

מבוא: הנושא של פרוייקט הגמר שלי הוא מחוסרי בית. בחמש השנים בהם למדתי אדריכלות חייתי בשכונת עוני בלב לוס אנג'לס בה שוכנת האוניברסיטה. האוניברסיטה, יש לציין, היא אוניברסיטה פרטית
הנהנת מעושר יחסי, וכך מתגבר הניגוד בין האוניברסיטה והלומדים בה מחד לשכונה בה היא ממוקמת והגרים בה מאידך.החיים בשכונה זו, במקביל ללימודי האדריכלות גרמו לי לרצות להבין את העומד
מאחורי בעית מחוסרי הבית בארה"ב בכלל ובלוס אנג'לס בפרט. מתוך הבנה זו קיוותי לפתח פרוייקט שיענה על צרכיה של אוכלוסיה מיוחדת זו. אציין כי במחקר שערכתי התיחסתי למחוסרי הבית בהגדרה רחבה הכוללת, בנוסף לאנשים החיים ברחוב, גם אנשים החיים בתת תנאים ובצפיפות גדולה.

עבודת הגמר: פרוייקט הגמר שלי, שנעשה בשיתוף עם סטודנט נוסף, כלל שני חלקים. החלק הראשון הינו מחקר העוסק בבעית מחוסרי הבית תוך התיחסות להתפתחות העיר לוס אנג'לס מבחינה אורבנית
וכלכלית. תוצאות מחקר זה הביאו אותנו להתמקד בעיר הנטינגטון פארק שהיא עיר קטנה דרומית- מזרחית ללוס אנג'לס. המחקר הממוקד כלל צילום סטילס של האתר ואוכלוסית היעד ומחקר על תולדות העיר וההתפתחותה. במסגרת חלק זה של הפרוייקט פיתחנו תוכנית אב (Master Plan) שכללה פרוייקט שיקום ומגורים לחסרי בית, בית ספר למשפחות מהגרים, קומפלקס מגורים נוסף לבוגרי תוכנית השיקום
וכן מרכז תעסוקתי שנועד לעזור למהגרים ולחסרי הבית לרכוש מקצוע יצרני ולמכור את תוצרתם.
בחלקו השני של הפרוייקט בחר כל אחד מאיתנו אלמנט מתוך תוכנית האב. אני בחרתי לתכנן מרכז שיקום ומגורים לחסרי בית. פאבלו גרסייה, הסטודנט השני, תכנן בית ספר למשפחות מהגרים אשר נועד
להקל על הסתגלותם לחיים במדינה חדשה, בדומה לרעיון האולפן.

מחקר: העיר/האתר הנטינגטון פארק היא עיר קטנה מדרום-מזרח ללוס אנג'לס. בעיר גרים בין 63,000 ל 80,000 תושבים, (ההבדל נובע מקיומם של מהגרים בלתי חוקיים רבים שאינם מדווחים לעיריה).
העיר משתרעת על פני שטח של 8,500 דונם (כ 3.3 מייל מרובע) כאשר רק כשליש משטח העיר משמש למגורים, והשאר משמש למסחר ולתעשיה. בשנות ה 40 וה50 של המאה העשרים התפתחה קלפורניה
במהירות ובמקביל גם הנטיגטון.מרבית הבתים שנבנו בתקופה זו היו בעלי שנים או שלושה חדרים, עם חצר קידמית ואחורית ומערכת של סמטאות ששמשה בתים אלו. כיום רבים מהמבנים שנבנו בסמטאות על מנת לאכסן מכוניות (Garage), ואינם מתאים למגורי אדם, משמשים למגורים. ברובם אין מים זורמים או חיבור לביוב, אין להם בידוד ממזג האוויר (רק שיכבה דקה של עץ סנדוויץ (Plywood), בבניה אמריקאית מסורתית) והחיבור לחשמל נעשה בצורה חובבנית ומסוכנת. לעיתים 4 או 5 אנשים גרים
במבנה כזה שגודלו הוא כ 18 מ"ר. בעקבות זאת המערכת המשנית של הסמטאות החלה לשמש למעשה כרחובות לכל דבר. כ- 90% מהתושבים בהנטיגטון הם ממוצא לטיני, חלקם גרים בארה"ב שנים רבות
וחלקם מהגרים חדשים. רוב המשפחות בעיר הם ממעמד כלכלי נמוך וההכנסה הממוצעת למשפחה נמוכה מההכנסה הממוצעת למשפחת בעיר לוס אנג'לס. קשה להעריך בדיוק כמה אנשים ישנים ברחוב
בהנטינגטון עצמה, מכיוון שחסרי הבית הם ניידים מאד מצד אחד ונוטים להתחבא מהרשיות מצד שני.
בעיות של צפיפות יתר ומגורים בתת תנאים קיימות בהנטינגון במידה רבה. הפרוייקט שבחרתי לתכנן עונה לצרכים של אנשים אלו לא פחות מלצרכיהם של אנשים שישנים ברחוב. הבחירה באתר למרכז
השיקום נעשתה בשלב תוכנית האב. בחרנו באתר שבו קיים מרכז מסחרי כושל והוא נמצא בחלקה הצפוני מערבי של העיר על הגבול בין אזור מגורים לאזור תעשיה. מיקום מבנים על גבולות אזור המגורים מאפשר את הגדלת איזור זה, שסובל מצפיפות גבוהה. מיחזור בנין, שהיה עד כה בשימוש מוגבל, מאפשר יצירת מרקם עירוני הדוק יותר.

מחקר: אוכלוסית היעד השתמשתי במחקר על בעית מחוסרי הבית על מנת להבין את אוכלסית היעד של המרכז לשיקום ולתכנן בנין שיענה על צרכיהם. גילתי שלמרות הנסיבות השונות אשר הביאו כל מחוסר
בית למצב שבו הוא נמצא היום, הרי שניתן למצוא מכנה משותף בצרכים שיש לרבים מהם. הבולטים בניהם היו:
בריאות – רבים ממחוסרי הבית סובלים ממכלול בעיות בריאות, תת תזונה, בעיות
התמכרות וכן מתסמונת פוסט טראומוית PTSD.
בטחון – החיים ברחוב או במגורים בלתי חוקיים כרוכים בהרגשה חזקה של חוסר בטחון אישי.
יעוץ וטיפול – על מנת לשקם את מחוסר הבית לא מספיק להעניק לו קורת גג, יש לטפל בגורמים שהביאו אותו לקיום זה. רכישת מיומניות חיים (life skills) וטיפולים אחרים הם צעד ראשון והכרחי.
חינוך – צעד שני הוא למידה (אנגלית קריאה וכתיבה ומקצועות בסיסיים נוספים) ורכישת מקצוע, כך זאת על מנת שבסופו של תהליך הטיפול יוכל מחוסר הבית לחזור לקהילה.

תאור פרוייקט: הפרוייקט שתכננתי כולל שיפוץ המבנה הקיים באתר והוספת קומה שניה. עיצוב הפרוייקט כולו התבסס על הבנת האתר הנבחר ואוכלוסיית היעד. המבנה מחולק ל 3 חלקים עקריים:
חינוך ויעוץ, מגורי בודדים, מגורי משפחות. לאור השימוש הנרחב שעושים התושבים הן בסימטאות והן ברחובות, שתי החזיתות הארוכות של הבנין פותחו ברמה זהה וכן ניתן להכנס לבנין משני הכיוונים. חלק
גדול מהשטח הפתוח בפרוייקט, ששימש בעבר מגרש חניה למרכז המסחרי, הוסב לשטח אדמה המשמש לגידולים "חקלאיים". מטרת גידולים אלו כפולה מחד הם משמשים כריפוי בעיסוק ןרכישת מקצוע יצרני
לדיירים ומאידך אמצעי להורדת עליות התחזוקה של המקום. בניגוד לקלות היחסית שבה ניתן להשיג מימון להקמה, פרוייקטים מסוג זה נתקלים, לעיתים קרובות, בקשיים ממשיים בהשגת תקציבים לתפעול
שוטף. דרך נוספת לצימצום הוצאות התפעול מתאפשרת על ידי שילוב של שתילת עצים בצד המערבי אשר מגנים על הבנין משמש חזקה. ואיוורור טבעי של אזורי המגורים.
למרכז שתי כניסות ראשיות, אחת מיועדת לאנשים המגיעים למרכז בפעם הראשונה על מנת להתקבל לתוכנית השיקום, והשניה מובילה לאזור הקבלה של המתחם החינוכי, המיועד לכל תושבי העיר.
חלקה הדרומי של הקומה הראשונה, המהווה את המתחם החינוכי, כוללת מרפאה, חדרי יעוץ, כיתות, וגן ילדים. בקומה השניה, הממוקמת מעל המתחם החינוכי, נמצאים מגורי הבודדים אשר כוללים 7 חדרי
שינה, אשר בכל אחד מהם מקלחת ו 4 מיטות. כמו כן בקומה קיים מטבח משותף ושני חדרי אם/אב בית.
חלקו הצפוני של הבנין מיועד למגורי המשפחות והוא מופרד מהחלק הדרומי על ידי גינת מישחק לילדים.
ההפרדה בין מגורי הבודדים למשפחות היא חשובה מאד מכיוון שלחסרי הבית הבודדים יש מיכלול בעיות שונה מלמשפחות, וההפרדה חשובה על מנת להגן על הילדים. שתי הקומות מורכבות מדירות מגורים,
כאשר בכל קומה שוכנות 5 דירות, חדר משחקים ודירת אם/אב בית. מטרת המרכז היא להביא לשיקום של מחוסר הבית ולהביאו למצב שבו יוכל לחזור ולהשתלב בקהילה ממנה הוא בא, לפיכך זמן השהיה
במרכז מוגבל ל 18 חודש לבודדים ו 24 חודש למשפחות.

Words by the student:

Introduction: For my final project I chose to study the issue of homelessness and homeless people.I studied architecture in an university that is located in a poor neighborhood in the heart of Los Angeles. The University of Southern California (USC) is a private university, and there is a sharp contrast between the affluence of the campus and its students, to the neighborhood it is located in. Living in this neighborhood, along with my architectural studies, made me want to understand the problem of homelessness in the US in general, and in Los Angeles specifically. I wanted to then use this understanding in developing a project that would respond to the problem. In my research, I have used the broad definition for homelessness, which includes, in addition to people sleeping on the street, people that live in high density or in substandard conditions.

Final Project: My final project, done with one other student, Pablo Garcia, had two parts to it. In the first part, we researched the homeless problem, and its relationship to the urban and economic development of the City of Los Angeles. We then focused our research on a small city in L.A County called Huntington Park (HP). This part included a photo research of H.P and its residents, and a research of the history and development of the city. As part of the research, we developed a master plan that included a homeless rehabilitation center, a school for immigrant families, an additional housing complex for graduates of the rehabilitation program, and an occupational center, meant to teach immigrants and homeless people a trade, and a place to sell what they make. In the second part of the project, each student chose an element of the master plan. I developed a homeless rehabilitation center, and Garcia developed a school for immigrant families, to help them assimilate to their new life, similar to the idea of Olpan in Israel.

Research: city and site Huntington Park is a small city Southeast of L.A. The city has between 63,000 and 80,000 residents (this difference is due to illegal immigrants who are not reported). The city spans 3.3 square miles (8,500 Donam), but only a third of this area is dedicated to housing; the rest is composed of industry and commerce. In the 40's and 50's California, as well as HP, developed a great deal. The housing stock built during that time constituted one and two bedroom houses with front and rear yards, and alley service roads. Today, many of the car garages have people living in them, and so the service alleys have become streets. These car garages were not designed for human habitation - most of them do not have running water or sanitation, they are not insulated from the elements, and the connection to the electricity is usually done primitively and in a dangerous manner. In some cases, 4 or 5 people live in less than 18 m2 (200sf). About 90% of the residents of the city are Hispanic, some having lived in America for many years, and some who are new immigrants. Most of the families that live in HP are low-income families, and the average family income in HP is lower than that of Los Angeles. It is hard to estimate how many homeless people sleep on the streets of HP since the homeless are extremely mobile, and they also avoid the authorities. However, there are many families in HP that live in very crowded conditions or in garage conversions. The project I designed addresses the needs of both these people and people who sleep on the street. The location for the homeless rehabilitation center was determined in the master plan phase. We chose a site that has a failing commercial center on it, which is located in the Northwest part of HP, on the border between the industrial and residential areas. This location allows for the expansion of the dense residential area, and the reuse of the building creates better urban continuity.

Research: user I used the research about homeless people to help me in understanding the user of the building, and how to design the center so it best answers their needs. I discovered that although each homeless person has a different life story, their needs are very similar. The most obvious needs were:
Health - the homeless person suffers from a variety of health problems such as poor nutrition, addiction problems, and Post Traumatic Stress Disorder.
Security - living on the street or in an illegal residence creates a constant feeling of insecurity.
Counseling and therapy - in order to help in the rehabilitation of a homeless person, it is not enough to give him a roof over his head - one must deal with the factors that brought him to this situation. Teaching basic life skills and other therapeutic treatments are the first step.
Education - the second step is education (English, reading and writing, and other basic subjects), and acquiring a profession or trade, such that in the end of the process the homeless person can rejoin the community he came from.

Project Description: The project I planned includes renovating the existing building, and adding a second floor. The whole project was designed based on the understanding of the site and user. The center is divided into 3 main parts: education and counseling, single housing, and family housing. Due to the fact that both the street and the alley are extensively used, both of the long facades were developed to the same level, and one can enter the building from both directions. A large portion of the open space in the project - once the parking for the commercial center - were converted to land space to be used for planting. The purpose of this planting is twofold: first it is used as an occupational therapy, and second as a way to reduce the operating cost of the center. Although it is relatively easy to find the capital needed to build/renovate a center like that, it is very difficult to find funds for the everyday running of the center. Another way to reduce the operating cost is the combination of planting trees on the West side to protect from the sun, and naturally ventilating the residential areas, thus reducing cooling costs.
The center has two main entrances, one for people arriving at the rehabilitation center for the first time, and the second leads to the educational reception area, which can be used by all the residents of HP. The first floor in the South part of the building houses the education and counseling part of the project. This part has a clinic, counseling rooms, classes, a kindergarten, and the main reception areas.
On the second floor, located above the education area, is the single housing. There are 7 rooms, each with a shower and 4 beds, two counselor's rooms, and a joint kitchen.


The North part of the project holds the family housing. This area is separated from the rest of the project by a children's play area. It is very important to separate the family housing from the single adults because single homeless people have a different set of problems than homeless families, and the separation is meant for the protection of the children. Each floor has 5 family apartments, a game room, and a counselor's apartment. The purpose of the rehabilitation center is to bring the homeless person or family to a state in which they can reenter the community they came from. Therefore, the time of stay in the center is limited; 18 months for singles, and 24 months for families.

הגיבו על הפרוייקט בפורום אדריכלות

לחצו על התמונות הקטנות להגדלה

     

לחצו על התמונות להגדלה

 

חזרה לאתר Back to Archijob

 

פרסום פרוייקט באתר

אם ברצונכם לפרסם פרוייקט תכנוני מעשה ידיכם באתר זה,
שלחו eMail ובו תאור קצר של הפרוייקט ו 2-3 תמונות או שרטוטים בפורמט תמונה.
בנוסף - יש לציין את שם המתכנן / מתכננים + טלפון לבירורים.

*** תנאי הכרחי : התמונות חייבות להיות בפורמט JPG וגודל מקסימלי לתמונה - 40 K ***

בהמשך יועברו לשולחי ההצעה פרטים טכניים נוספים אודות העברת החומר הנדרש.

כתובת eMail למשלוח ההצעה : [email protected]

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

[email protected]

legal statement

Click Here!