כללי מערכת הפורומים - אתר Archijob

לחזרה לפורום לחצו כאן

אתר Archijob רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
על כל משתתף במערכת הפורומים חלה האחריות להיות מיודע בכללי מערכת הפורומים.

כל משתתף בפורום כלשהוא של אתר Archijob כקורא או משתתף פעיל / סמוי מסכים וכפוף לכללים הבאים:

מבוא

 • מערכת הפורומים של אתר Archijob הינה מקום מפגש ודיון לגולשים באתר. באמצעות הפורומים ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות.
 • מערכת הפורומים נתונה לפיקוח כללי וטכני של הנהלת האתר ומנהלי הפורומים באתר.
 • הנהלת האתר ומנהלי הפורומים רשאים להסיר הודעות מהפורומים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • אתר Archijob אינו אחראי על התכנים המועלים במערכת הפורומים למרות הפיקוח עליהם.
 • אתר Archijob מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש במערכת הפורומים.
 • כל האמור במערכת כללים זאת נכתב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

הגדרות:

 • "אתר Archijob" - "הפורטל הישראלי לאדריכלות עיצוב ותכנון" - אתר אינטרנט הנמצא בכתובת www.archijob.co.il או www.archijob.com או www.archijob.biz לרבות מנהליו, עובדיו או כל אדם שמונה מטעם האתר.
 • "מערכת הפורומים" - מהווה מדור באתר Archijob , מאפשרת תקשורת והחלפת דעות / מידע / נתונים וידע בין המבקרים באתר Archijob.
 • "מנהל פורום" - אדם אשר מונה על ידי אתר Archijob להיות אחראי על התנהלות פורום אחד או יותר באתר Archijob.
 • "משתתף" - כל אדם / גוף אשר מבקר / משתמש / גולש / נכנס לאתר Archijob ולמערכת הפורומים.
 • "הודעה" - כל תוכן המוכנס על ידי משתתף באחד הפורומים, כוללת טקסט, תמונות, קבצים, קישורים, מראי מקום, נתונים, הערכות, דעות, חוות דעת, מידע, רעיונות וכל ביטוי אחר הכולל תוכן כלשהוא.

תכני ההודעות ושמוש בשפה

 • כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים.
 • תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה.
 • אין לאתר Archijob כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות מערכת הפורומים.
 • המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט.
  יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (לדוגמה: שם, טלפון, כתובת דואר וכתובת דוא"ל, פרטי עיסוק , מקום עבודה, מקום לימודים וכל מידע מזהה אחר).
 • יש לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת הפורומים.
 • יש לנהוג באותה מידה של זהירות שהיה המשתתף נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.
 • אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק.
 • אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת.
 • אין לפרסם תכנים מוציאי לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר.
 • אין לפרסם תכנים הפוגעים ברגשות הציבור.
 • אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה.
 • אין לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.
 • אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא.
 • אין לפרסם תכנים המכילים וירוסי מחשב ו/או "סוסים טרויינים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר.
 • אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לפורום בו אתה משתתף.
 • אין לפרסם מספר רב של הודעות דומות / זהות.
 • אין לפרסם תכנים שמטרתם פגיעה באתר ו/או בהנהלתו ו/או בעובדיו ו/או במנהלי הפורומים ו/או בתפקודה התקין של מערכת הפורומים ו/או בתפקודו התקין של האתר.
 • אתר Archijob רשאי להסיר תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 • אתר Archijob רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו.
 • אתר Archijob אינו מחוייב להסביר את שיקוליו בעת הפעלת סמכותו במערכת הפורומים.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 • כל משתתף בפורום, רשאי להכניס הודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים באותו התוכן.
 • בהעלאת התכנים למערכת הפורומים, המשתתפים מעניקים לאתר Archijob את הזכות להשתמש בתכנים ובמידע שהוכנס בכל דרך שימצא לנכון, על פי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת אישור או מתן תמורה.
 • אתר Archijob רשאי לפרסם את התכנים המוכנסים על ידי המשתתפים במדיות ובאמצעים נוספים וזאת ללא קבלת אישור פרטני מהמשתתפים וללא צורך במתן תמורה כלשהיא למשתתפים.
 • מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל תכני האתר לרבות מערכת הפורומים, ובכל טקסט / תמונה / קוד מחשב / קובץ מחשב / קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר - הינם של בעלי אתר Archijob בלבד.
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתם של בעלי אתר Archijob, בכתב ומראש.

הגנה על פרטיות

 • על כל משתתף במערכת הפורומים להניח כי פרטיו האישיים חשופים לכל.
 • למרות שמשתתף במערכת הפורומים בוחר לעצמו כינוי שעשוי להיות שונה משמו האמיתי, אין הדבר מעניק הגנה כלשהי מחשיפת שמו האמיתי.
 • אתר Archijob רשאי למסור את הפרטים הידועים לו אודות המשתתפים במערכת הפורומים לידי צד שלישי.
 • אתר Archijob רשאי לאסוף פרטים אודות המשתתפים במערכת הפורומים, לצורך יצירת קשר עם המשתתפים, לצורך העברת מידע אודות האתר, לצורך העברת מידע פרסומי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
 • חברת ארכיג'וב עסקים בע"מ ו/או אתר www.archijob.co.il ו/או אתר www.archijob.com ו/או אתר www.archijob.biz  ו/או אתר www.archijob-studio.co.il  ו/או אתר www.archifind.co.il ו/או אתר www.archifind.net
  רשאים לשלוח למשתתפי הפורום (פעילים או סמויים) באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או מסרון SMS - מסרים פרסומיים ו/או מידע פרסומי ו/או כל מידע אחר הנוגע לפעילות ארכיג'וב עסקים בע"מ ו/או האתרים והפעילויות המופעלים באמצעותה.

אחריות על תכנים ומידע

 • כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים.
 • כל המידע המפורסם במערכת הפורומים, אינו עובר בדיקה של אתר Archijob.
 • אתר Archijob אינו מכיר את המשתתפים במערכת הפורומים ואינו יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם.
 • גם במקרה שאתר Archijob מכיר משתתף כלשהוא, אין האתר יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי אותו משתתף.
 • אתר Archijob אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים.
 • אתר Archijob ממליץ לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע המפורסם במערכת הפורומים. ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה.
 • המשתתפים והמשתמשים במערכת הפורומים אינם יכולים לבוא בטענה או דרישה או קובלנה או תביעה כלפי אתר Archijob אודות התכנים שפורסמו במערכת הפורומים ואודות השימוש שבחרו לעשות בתכנים אלה.
 • השימוש במידע / תכנים / שרותים המוצגים במערכת הפורומים הנם באחריות הבלעדית והמלאה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם.
 • מערכת הפורומים לא תהווה לעולם תחליף למידע ושרותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהוא.
 • כל החלטה שיקבל משתתף ו/או מי מטעמו ביחס לשימוש בתכנים ומידע שפורסמו במערכת הפורומים, הינה באחריותו הבלעדית של אותו אדם.
 • כל משתתף במערכת הפורומים מודע ומסכים כי משתתפים אחרים יגיבו להודעות ולתכנים שהכניס למערכת הפורומים.
 • אתר Archijob אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים למערכת הפורומים כתגובה לתכנים שהוכנסו על ידי משתתפים אחרים.
 • אתר Archijob לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף במערכת הפורומים.
 • כל משתתף במערכת הפורומים לא יוכל לתבוע את האתר, הנהלת האתר ועובדי האתר, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו במערכת הפורומים.
 • אתר Archijob לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו.

אחריות מנהלי הפורומים

 • מנהל הפורום רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת לסייע למשתתפים בפורום.
 • מנהל הפורום רשאי לענות לשאלות המועלות בפורום.
 • מנהל הפורום רשאי לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים בפורום אותו הוא מנהל.
 • מנהל הפורום רשאי להסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי מערכת הפורומים.
 • מנהל הפורום נושא באחריות לתוכן דבריו כשם שכל משתתף במערכת הפורומים נושא באחריות לתוכן דבריו.
 • על כל משתתף להתייחס להודעות מנהלי הפורומים כשם שהיה מתייחס לכל הודעה של משתתף אחר.
 • אין להניח כי מנהל פורום הינו סמכות מקצועית באותו הפורום אותו הוא מנהל.
 • כל משתתף העושה שימוש במידע הניתן על ידי מנהל הפורום עושה זאת על אחריות הבלעדית המלאה.
 • מנהל הפורום לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל הפורום עצמו ו/או על ידי אתר Archijob עצמו.
 • אתר Archijob רשאי להפסיק את פעילותו של מנהל פורום ולהחליפו במנהל פורום אחר.

שינויים באתר Archijob והפסקת השירות

 • אתר Archijob אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות.
 • אתר Archijob רשאי להפסיק את פעילותו של פורום מסוים ו/או לפתוח פורום חדש במערכת הפורומים.
 • אתר Archijob לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך או לרכושך עקב תקלות, כשלים, בחומרה, תוכנה, קווי תקשורת, שרתי מחשב של האתר או של חברות המספקות שרותים טכניים שונים לאתר.
 • בעלי האתר רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו, תכניו, שמו, לשנות את זמינות האתר ושרותיו, וזאת ללא הצורך להודיע על כך מראש.
 • כל שינוי שיערך עלול לגרום לאי נוחות / תקלות, אתר Archijob לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכו' שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות

 • בנוסף לאמור לעיל, אתר Archijob, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו, לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
 • אתר Archijob, הנהלתו, בעלי האתר ועובדיו לא ישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

תנאי שימוש ואחריות המשתמש

 • מובהר בזאת, כי אתר Archijob רשאי להפסיק את השימוש באתר עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
 • אתר Archijob רשאי להרחיק משתתף מהשתתפות באתר (השתתפות פעילה או סמויה).
 • כל משתמש שהורחק ע"י אתר Archijob לא יוחזר גם אם יבחר להשתמש בשם משתמש אחר.
 • המשתמש ישפה את אתר Archijob , מנהלי האתר, בעלי האתר, עובדי האתר, ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים

 • אתר Archijob רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
 • הוראות תקנון זה מתווספות לתנאי השימוש באתר Archijob ובמקרה של אי התאמה תחול ההוראה המיטיבה עם אתר Archijob.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר וענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.

יצירת קשר עם מנהל האתר:
webmaster@archijob.co.il

לחזרה לפורום לחצו כאן