פורום צבעים בחסות חברת מעודד צבעים לימודי עיצוב במכללה האקדמית הדסה