HP ישראל (מדור הנדסה)

HP ישראל
פתרון אידיאלי לאדריכלים ומתכננים בקבוצות עבודה קטנות מערכת הדפסה בצבע מלא לגרפיקה ולהדמיה  הפקת שרטוט מהירה ומדוייקת       לחברת HP פתרונות בתחום ההדפסה הדיגיטלית, ביניהם מספר סדרות חדשות של מדפסות בפורמט רחב.סדרות המוצרים החדשות הוצגו במסגרת הוועידה השנתית העולמית של HP לאמנות גראפית, אשר התקיימה ברומא

למידע נוסף...