מדריך חברות ומוצרים

רנבי RENBY
עוז קרמיקה
מטלפרס
יהודה יצוא-יבוא (1971)
פלסאון ישראל
אקסטל