יצירת קשר

חזרה לתפריט

שימוש יעיל ב-Xrefs
(כל הנאמר להלן מתאים לגרסאות 2000 AutoCAD, i2000 AutoCAD ו- 2002 AutoCAD)
מאת יצחק שבח *

נקרא Xref לשרטוט שצורף לשרטוט העבודה בפקודת XREF.

שיטת העבודה באמצעות Xref מאפשרת להרכיב שרטוט מיחידות מוכנות, להציג ברקע את שרטוט פיתוח השטח כדי לתכנן רשת מים או חשמל, או לתכנן את פרטי הקונסטרוקציות על רקע של שרטוט אדריכלי. השימוש מאפשר לתכנן את מיקום הרכיבים הפנימיים, על רקע שלד של מכונה. בעבודה משותפת של כמה מתכננים, מופיע חלקו של כל אחד אצל כל אחר כ-Xref, ומציג מבט כולל של הפרוייקט.

כללים ויתרונות

מכיוון ש-Xref אינו מועתק באופן קבוע לתוך שרטוט העבודה, לא חל כל שינוי בגודלו של זה. כשיוצאים משרטוט העבודה, נרשם בו המיקום ממנו צורף כל Xref, וכשפותחים אותו שוב, AutoCAD מאתרת את נתוניו ומציגה את השרטוט המעודכן.
כאשר ב-Xref ובשרטוט העבודה קיימות הגדרות בלוק באותו שם, יוצגו שתיהן ללא שיבוש, משום שהבלוק הראשון יקבל כקידומת את שם השרטוט אליו הוא שייך. למשל: אם בלוקים שונים בשם SINK נמצאים בשרטוט בשם Bathroom ובשרטוט העבודה, כאשר Bathroom יצורף כ-Xref, הבלוק יקבל את השם Bathroom|SINK, ולא יתנגש עם הבלוק SINK שבשרטוט העבודה.
תהליך זה זהה לשמות כל העצמים השמורים תחת שם (named objects) - כולל שכבות - ולכן לא יתערבבו נתוני שכבות משרטוט העבודה, בשכבות של כל Xref שבשרטוט. אבל יש לשים לב: שכבת 0 אינה עונה לכלל זה! אין לשרטט בה, משום שהדבר יגרום לבלבול מידע בצירופי השרטוטים.

הצג את הסרגל Reference. בהפעלת הפקודה XREF תופיע התיבה Xref Manager. בחירת Attach תעלה את חלון Select Reference File שבעזרתו בוחרים קובץ. ממלאים את דרישות הטבלה External Reference ומקישים OK ואז רואים את צללית השרטוט כדי לבחור את נקודת ההשתלה. הצללית הנגררת מנקודת ה-BASE היא העתק הנתונים שנשמרו בפעולת השמירה האחרונה. לא ניתן להפעיל עליה EXPLODE, אולם מגירסת AutoCAD 2000 ניתן לבצע בה שינויים קלים באמצעות פקודת REFEDIT.

אם אין צורך להציג את כל ה-Xrefs, כדאי להסירם זמנית על ידי בחירת Unload שב-Xref Manager. לשחזור מבצעים Reload. בפעולת ה-Reload גם מתעדכנים כל השנויים שנעשו על ידי משתמשים אחרים ברשת, בקובצי Xref.
להסרה מוחלטת של Xref בוחרים Detach. אופציה זו שימושית במקרים שבהם ה-Xref נעשה למטרה זמנית או ספציפית, כמו בדיקה והשוואה של פריטים, בחינת מידות וכדומה.
בהצבת Xref, שמו וכתובתו ירשמו בחלון Xref Found At. אם מיקומו במחשב ישונה, AutoCAD עלולה לא למצוא אותו. במקרה כזה יופיעו בנקודת ההשתלה שמו ומסלולו הקודמים של ה-Xref, ובטבלת Xref Manager ירשם Not Found בעמודת Status. לשחזור יש לבצע חיפוש באמצעות פקודת Browse ולאחר מכן לשמור את המיקום ב-Save Path.
אופציית Overlay מתקבלת כאשר מסמנים אותה במקום Attachment בחלון External Reference, בשדה Reference Type. התוצאה מתגלית כאשר מצרפים שרטוטים בשרשרת: אם
שרטוט A צורף ב-Attachment ל-B, הרי שכאשר B יצורף ל-C, הוא יגרור אתו את A כ-Attachment שלו. לעומת זאת, אם A צורף ב-Overlay ל-B, ו-B לתוך C, הוא לא יגרור אתו את A.
סוג ה-Xref מופיע בטבלת Xref Manager, בעמודת Type. שם ניתן לשנות את הסוג, בהקשה כפולה ומהירה על הסוג הקיים.
כאשר מועבר שרטוט למחשב ממקור שמחוץ לרשת, יש להעביר אתו את קובצי ה-Xref ומומלץ להעתיקם לאותה תיקייה. (על אפשרות נוספת תלמד בקטע שיתייחס למשתנה Projectname בהמשך). בצרוף של שרטוטים ב-XREF מועתק רק תוכן כרטיס ה-Model ללא ה-Layouts.

על האופציה Bind המופיעה אף היא בסרגל, נרחיב בהמשך ובינתיים לא נשתמש בה כי כל ניסיון להפעיל את האופציה הזאת עלול לחבל בכל מה שיוסבר מכאן והלאה.

עם סיום שרטוט המכיל קובצי Xref, מומלץ לחבר אותם באופן קבוע ב-Bind. לאחר מכן, אם נחוץ, אפשר לפרק את המרכיבים באמצעות פקודת EXPLODE. המידע שבשכבות לא יתערבב והגדרות הבלוקים לא יפריעו זו לזו. ב-Xref שעבר Bind, השמות משתנים שוב: הסימן | הופך ל-$מספר$. לדוגמה: Bait|Kior הופך ל-Bait$0$Kior. אם כבר קיימת שכבה בשם Bait$0$Yesodot, השכבה החדשה תקבל את השם Bait$1$Yesodot. (לפי הצורך, עד 99). בבחירת Bind יופיע חלון Bind Xrefs, שמציג שתי אפשרויות לקשירת ה-Xref:
Bind: אופציה זו משמשת לקשירת Xref על פי הכללים שלמדת.
Insert: אופציה זו משמשת לקשירת Xref בנוסח פקודת INSERT, שאישית אינני ממליץ להשתמש בה.
ליציאה מחלון זה מקישים Cancel.
שים לב: הבלוקים של ה-Xref לא נועדו לשימוש מיידי. את קיומם אפשר לוודא בפקודה - BLOCK שמקישים (כולל המקף) במקלדת. בוחרים [?] ואת ברירת המחדל <*>.

XBIND - פקודה לצירוף קבוע של פרטים מתוך Xref

ה-Xref מכיל פרטים שונים: בלוקים, שכבות, סוגי קוים, סגנונות כתב, סגנונות למידות וכדומה. פקודת XBIND מאפשרת לצרף באופן קבוע העתקים של פרטים אלה, ללא פגיעה ב-Xref עצמו. ביצוע XBIND לבלוק, יאפשר לשתול דוגמאות ללא הגבלה.
האופציה Bind מספחת באופן קבוע את ה-Xref על כל מרכיביו, ופקודת XBIND מאפשרת להעתיק באופן קבוע רק פרטים מה-Xref.
פקודת XBIND מציגה את תיבת Xbind כשבחלון Xrefs מופיעים סמלים שונים. סמלים שלפניהם מופיע הסימן +, הם כאלה שבחירתם מאפשרת את הקישור. להעתקת בלוק מ-Xref, בוחרים בו ולוחצים על Add. שם הבלוק ירשם בחלון הימני ואז מאשרים OK. בשמות הפרטים הסימן | ישתנה ל- $מספר$.
אם לאחר ההעתקות הסתיים תפקידו של הXref-, כדאי להסירו ב-Detach. הפריטים שנקשרו ב-XBIND - יישארו בשרטוט.
כדי לעקוב אחר הפעולות של פקודת XREF - מקישים את המשתנה Xrefctl. כאשר ערך המשתנה הוא 1, יפתח קובץ הנושא את שם שרטוט העבודה בסיומת Xlg. תוכן הקובץ ניתן לעיון במעבד תמלילים. מיקומו נקבע בפקודת OPTIONS, בכרטיס Files, בסעיף Temporary External Reference File Location.

שכבות ה-Xref

בשרטוט העבודה מותר לשנות את מאפייני השכבות של ה-Xref למקרים שבהם לא כל השכבות נחוצות למתכנן, או למקרים בהם מעוניינים שה-Xref יודפס בעוצמת צבע חלשה, כדי להבליט את התוספות המיוחדות שנעשו.
שינוים בשכבות תקפים בשרטוט העבודה, ולא בשרטוט המקורי, עד לבצוע Reload או OPEN הבא. כדי לשמור בשרטוט העבודה את השינויים שנעשו בשכבות, מסמנים Retain changes to Xref layers, בכרטיס Open and Save של פקודת OPTIONS.
לא ניתן להפוך לתורניות (Current) שכבות של Xref.

המשתנה Projectname

בתכנון נהוג לעבוד על פרוייקטים: פרוייקט מנהרת הכרמל, פרוייקט כביש חוצה ישראל וכדומה.
כשהדבר ניתן, כדאי לרכז את הפרוייקט בשרטוט עבודה אחד, גם אם הוא מורכב משרטוטים רבים. דרך יעילה לרכז אוסף רב של שרטוטים - היא שיטת ה-Xref.
הזכרנו כבר שכאשר משנים את מיקומו של מקור ה-Xref, AutoCAD עלולה לא למצוא אותו. במקרה כזה מנצלים את המשתנה Projectname. רעיון טוב הוא לקבוע שמות לפרוייקטים ולהקצות לכל פרוייקט תיקיות, שבהן יאוחסנו שרטוטי המקור. אם בפתיחת שרטוט ב-OPEN ישנו Xref שלא נמצא במקומו הידוע, או במסלולי החיפוש הרגילים - AutoCAD תחפש אותו בכתובות של הפרוייקט התורן.

יצירת פרוייקטים

בפקודת OPTIONS, בכרטיס Files, בוחרים + במשבצת Project Files Search Path ולאחר מכן Add להוספת פרוייקט. שנה את השם המוצע, בחר את ה + החדש ואת ה-Browse לקביעת תיקיות בהן ימצאו שרטוטי המקור. בחר Add עבור כל תיקייה נוספת.

צור פרוייקטים נוספים בבחירת Project Files Search Path והכפתור Add. שורות מיותרות מבטלים ב-Remove ומשנים את סידורן ב-Move Up ו-Move Down. כדי לקבוע פרוייקט תורן, בוחרים באחד הפרוייקטים שנוצרו, לוחצים Set Current והשנוי יהיה תקף עד לשינוי הבא. לביטול בוחרים בפרוייקט הנדון, ולוחצים Clear Current.

פקודה XCLIP

הפקודה יוצרת גבול בתחום ה-Xref. כאשר רק אותו איזור יוצג בשרטוט, הדבר עשוי לחסוך בזיכרון.
צרף בפקודת XREF שרטוט גדול (כגון db_samp, שבתיקיית Sample) בצע ZOOM Extents והגדל את החדר 6151 של Jodi Fienstein, הנמצא באיזור התחתון.
בפקודת XCLIP בחר את ה- Xref. אשר את האופציה New boundary ואת הגבול המלבני קבע כאשר שתי פינותיו בתוך שטח ה-Xref. בסיום יראה רק האזור המוגדר.

המשתנה Xclipframe

אם תרצה לראות את מסגרת הגבול, שנה את ערכו של המשתנה Xclipframe . בחר אותו מסרגל Reference.
0 = ללא מסגרת בגבולות. 1 = מתווספת מסגרת בגבולות.
בפקודה XCLIP, בחר פרט מה-Xref ובחר OFF. האופציה מציגה את כל ה-Xref מבלי לבטל את הגבול (שאינו מוצג). גם המסגור נעלם זמנית. כך ניתן לבדוק פרטים על ה-Xref. לשחזור הגבול והמסגור, בפקודת XCLIP, בחר פרט וסיים ב-ON.
האופציה Delete מבטלת את הגבול ואת המסגור. לא ניתן ליצור שני גבולות לאותו Xref. כדי ליצור גבול שונה מהקודם, יש לבטל תחילה את הגבול הקיים.

ליצירת גבול בצורת מצולע חופשי, בפקודת XCLIP בחר את ה-Xref, את האופציה New ולאחריה Polygonal. צור מצולע וסיים ב-Enter. המסגור שבתמונה תלוי במשתנה Xclipframe.

יצירת גבול מ-Polyline

מעל אזור הXref- ניתן לשרטט אלמנט ממשפחת הPolylines-, בעיקר Pline ו-Polygon ולבחור בו כגבול. ה-Pline לא יכיל קשתות. מותר להפעיל Pedit>Spline משום שכברירת מחדל נוצר גל מקטעים ישרים! גבול דמוי מעגל מושג במצולע רב צלעות + Pedit>Spline. ב-XCLIP, בחר את ה-Xref > New > Select polyline ואת המצולע.
להעתקת צורת הגבול צור Polyline חיצוני חופף: בפקודת XCLIP בחר את ה-Xref ואחר כך Generate Polyline. את ה-Polyline שנוצר מעבירים מעל Xref אחר.
ליצירת יותר מגבול אחד על אותו Xref, יש להעתיק את ה-Xref תחילה וליצור גבול חדש בעתק.

טעינת Xrefs על פי דרישה (DEMAND LOAD Xrefs)

Xrefs רבים ועמוסי נתונים, מאיטים את פעולת המחשב, כי AutoCAD מעתיקה זמנית את תוכנו של כל Xref לתוך שרטוט העבודה. כדי להקטין את העומס, ישנם שלושה משתנים שמאפשרים טעינה על פי דרישה של נתוני ה-Xrefs והם: Xloadpath, Xloadctl ו-Indexctl.
יש ללמוד את תפקידם של שלושת המשתנים הללו כי הם פועלים במשולב. השיטה של טעינה על פי דרישה מועילה רק אם מתקיים אחד משני התנאים: או שחלק משכבות ה-Xref קפואות בשרטוט העבודה, או שה-Xref מוגבל בפקודה XCLIP.

המשתנה Indexctl

בשמירת הקבצים שיהיו Xrefs בשרטוטים אחרים, נסמן את כל העצמים על פי שיוכם לשכבות ועל פי מיקומם במרחב: בתיבת Save Drawing As בחר Options...(ב-i2000 AutoCAD וב-AutoCAD 2002, מגיעים למשתנה Indexctl בבחירת האופציה Tools שבפינה הימנית העליונה של התיבה Save drawing As ) . בשדה Index type בחר באחת האופציות:
None
: לאחר SAVE לא יתווסף כל רישום מיוחד.
Layer: לאחר SAVE יתוסף סימון לכל אלמנט לפי שכבתו. שימושי לאחר הקפאת שכבות ה-Xref בשרטוט העבודה.

Spatial: לאחר SAVE יתוסף סימון לכל אלמנט לפי מיקומו. שימושי לאחר ליצירת גבולות ל-Xref בפקודת XCLIP.
Layer & Spatial: צרוף של הקודמים.
אם לשרטוט יש שם, לא תקבל טבלה בפקודת QSAVE. כדי לקבל את הטבלה, עליך להקיש את הפקודה SAVE או לבחור בפקודת SAVEAS.

המשתנה Xloadctl

למשתנה זה יש לתת ערך בשרטוט העבודה. בפקודת OPTIONS, בכרטיס Open & Save, בשדה External References (Xrefs). פתח את חלון Demand load Xrefs ואז עולות שלוש האופציות הבאות:

Disabled: בעת צירוף Xref, הקובץ המקורי נפתח לקריאה, תוכנו מועתק אל שרטוט עבודה, כאשר AutoCAD מסיימת את הקריאה - הוא נסגר.

Enabled: הקובץ המקורי נשאר פתוח לקריאה!
בהקפאת שכבות של Xref, הנתונים המוקפאים נמחקים מהזיכרון. בהפעלת XCLIP, מוצגים רק קטעים של הXref-. הנתונים המיותרים נמחקים מהזיכרון. התסריט מתבצע רק אם ב-Xref שונה המשתנה הקודם Indexctl. כשמפשירים את השכבות או מבטלים את הגבולות, AutoCAD קוראת מחדש את הנתונים מהקובץ הפתוח!

כאשר שרטוט המועמד להיות Xref בשרטוט אחר נמצא במצב פתוח על ידי משתמש כלשהו, ואצלך המשתנה Xloadctl במצב Enabled, לא תוכל לבצע טעינה לפי דרישה של אותו שרטוט, אלא רק טעינה מלאה.

כאשר שרטוט נמצא כ-Xref בשרטוט העבודה שלך והמשתנה Xloadctl במצב Enabled, משתמש אחר לא יוכל לפתוח את השרטוט המקורי אלא לקריאה בלבד (Read-Only). כדי לבצע בו שינויים ולשמור אותם, הוא יהיה חייב לשמור את הקובץ בשם אחר, או במקום אחר.

Enabled with copy: בעת צירוף Xref, הקובץ המקורי נפתח לקריאה ומועתק בשלמות לכתובת אחרת כקובץ זמני חדש. הקובץ המקורי נסגר והקובץ החדש מוחזק פתוח לקריאה, מועתק אל תוך שרטוט העבודה ונשאר פתוח לקריאה!
כאשר קבוצת משתתפים חולקת את אותם שרטוטים בתור Xrefs והקבצים נשארים פתוחים, אף משתתף לא יוכל לשמור אותו בשמו המקורי כי יפתח במצב Read-Only. לכן בשיטה זו רק העתק מוחזק פתוח ואפשר להמשיך לעבוד בשרטוט המקורי.

המשתנה Xloadpath

מתפקד רק אם Xloadctl נמצא במצב Enabled with copy. כלומר: כאשר נוצר קובץ זמני חדש במיקום שונה, שנשאר פתוח במקום הקובץ המקורי. תפקידו של המשתנה הוא לקבוע את המיקום שבו יפתח הקובץ הזמני. ברשת יש חשיבות למיקום: לא מומלץ שמשתתפים שונים יפתחו קבצים זמניים של אותו קובץ מאותה כתובת. במסלול הנקבע על ידי המשתנה Xloadpath, מומלץ לרשום תיקיה בעמדה האישית של כל משתתף. בפקודת OPTIONS, בכרטיס Files, בסעיף Temporary External Reference File Location, קבע תיקייה מהמחשב שלך, על ידי בחירת Browse....
מי שלא סובל מאיטיות המחשב, ומי שלא מקפיא שכבות של Xrefs או מגביל אותן בפקודת XCLIP, מוטב שלא ישתמש בשיטת הטעינה לפי דרישה. סימון מיותר של שרטוטים במשתנה Indexctl מגדיל את נפח הקובץ ללא תועלת.

עריכת Xref במקום - (In place Xref Edit) REFEDIT

פקודת REFEDIT מאפשרת לבצע שינויים קלים ברכיבי ה-Xrefs ולשנות את הקובץ המקורי עצמו! השינויים האפשריים הם הוספת עצמים, הסרתם (מבלי למחוק אותם מהשרטוט) ושינוי אפיונם (שכבה, צבע, עובי, סוג קו וכדומה) ואפילו שינויים בתוך בלוקים פנימיים של ה-Xref. לא ניתן לשנות Xrefs או בלוקים פנימיים שלו, כאשר קנה המידה שלהם שונה בכיווני X ו- Y.
אם תאשר את השינויים הם יחולו על השתלות ה-Xref בשרטוט, וגם בקובץ המקורי. בזמן הפעלת הפקודה REFERIT הסרגל Refedit יתגלה על המסך וימחק בסיומה.

ב-Xref db_samp. הגדל את החדר 6151 של Jodi Fienstein.

מהתפריט העליון Modify, בחר In-place Xref and Block Edit > Edit Reference. (ב- AutoCAD 2000i וב-AutoCAD 2002 די בהקשה כפולה על אלמנט כלשהו של ה-Xref).
השרטוט db_samp מורכב מבלוקים פנימיים, לכן יש חשיבות לרכיב שתבחר בשלב Select reference. אם תצליח לבחור אלמנט ממקלדת המחשב שעל השולחן, תוכל לשנות לפי בחירתך את אחת השורות המופיעות בחלון Reference name שבטבלה Reference Edit.
בחלון Preview, תופיע תמונה של הבלוקים הפנימיים. אם במהלך הפקודה תמחוק פריט מאותו מחשב המופיע על המסך הוא ימחק גם בהגדרת הבלוק הפנימי ויהיה חלק משרטוט העבודה. בחר OK לסיום.
בשלב Select nested objects: לא קל לבחור עצמים. הגדל את התמונה ב-ZOOM.
לא ניתן לבחור רכיבים שאינם שייכים לשורה שבחרת בחלון. בסיום הבחירה העצמים משתייכים לסל עבודה זמני הנקרא Working set. כל היתר נראים מעורפלים או נעלמים זמנית, עקב פעולת Fading. שינוי העוצמה נעשית בסרגל שבפקודת OPTIONS, בכרטיס Display. בנוסף לערפול, AutoCAD נועלת את השכבות.
עצמים חדשים שישורטטו בשלב זה יצורפו אוטומטית לסל Working set.

זהו כפתור שבעזרתו ניתן לבחור עצמים מהשרטוט עצמו (לא של ה-Xref), הם מצטרפים ל-Working set והערפול שלהם מתבטל. באישור הסופי, הם יצורפו אל אותו Xref, או לבלוק הפנימי שלו, בהתאם לעצמים המרכיבים את הסל.

בחירת עצמים מהסל והכפתור הזה מוציא אותם מתוך ה-Working set. בסיום הפקודה ימצאו חופשיים, ללא קשר ל-Xref ממנו הוצאו.

כפתור לסיום הפקודה ולביטול כל השינויים.

כפתור לסיום הפקודה ולאישור כל השינויים.

זכור: סיום הפקודה מתבצע רק לאחר בחירת אחד משני הכפתורים האחרונים, ואישור השקופיות. קרא את תוכנן!

משבצת Enable unique layer and symbol name

אם בחרת פריטים לשינוי הנמצאים בשכבה שונה מ- 0, כמו בחירת הטקסט Jodi Fienstein שבשכבה EMPLOYEE והחלטת להוציא אותו מה-Xref, בסיום הפקודה הטקסט יועבר לשרטוט העבודה. לאיזו שכבה?
אם המשבצת מסומנת - תועתק גם השכבה של הטקסט, בשינוי שם: db_sample$0$EMPLOYEE.
אם המשבצת לא מסומנת, תועתק השכבה של הטקסט אבל בשמה המקורי EMPLOYEE.

משבצת Display Attribute definitions for editing

סימון המשבצת, ובחירת פריט המכיל Attributes - כמו, למשל, המלבן המכיל את מספר החדר - מאפשרים לבצע שינויים בהגדרות ה-Attribute. שינויים אלה יהיו תקפים רק בעת השתלות נוספות של ה-Xref באותו שרטוט. לשינויים בוחרים בהגדרה בפקודה Properties, או מבצעים בחירה כפולה כשעובדים עם i2000 AutoCAD או AutoCAD 2002.
אם ביצעת שנויים בלתי רצויים, אל תחשוש. בצע מספר פעמים Undo עד שיוחזר המצב הרצוי.
כאשר שרטוט פתוח נמצא כ-Xref בשרטוט עבודה, לא ניתן להפעיל עליו את הפקודה REFEDIT. למשל: השרטוט db_sample פתוח על ידי משתמש אחר, והשרטוט נמצא כ-Xref בתוך שרטוט House. בתוך שרטוט House לא תוכל לבצע REFEDIT על שרטוט db_sample.
נסה את הפקודה על Xref שאינו מכיל בלוקים פנימיים: שינוי התכונות יבוצע ביתר קלות.
למניעת REFEDIT, בפקודת OPTIONS שבכרטיס Open and Save (של ה-Xref!), בטל את הסימון במשבצת Allow other users to Refedit current drawing.


המאמר באדיבותו של יצחק שבח – מרצה בביה"ס להנדסאים שבקרית הטכניון בחיפה ובחברת אלסופ מערכות בע"מ. יצחק שבח כתב ספרי לימוד רבים על תוכנת AutoCAD שהאחרון בהם הוא "AutoCAD 2000 לרוצה ללמוד וגם לדעת", בהוצאת אלסופ מערכות בע"מ, 2001. כעת נמצא בשלבים מתקדמים בכתיבת ספרו החדש על AutoCAD 2002.

יצירת קשר

חזרה לתפריט