יצירת קשר

חזרה לתפריט

מהפיכת המידות ב- AutoCAD 2002

במאמר זה נלמד על החידושים המהפכנים ברישום מידות שבתוכנת AutoCAD 2002 ובתוכנות המבוססת גרסה זו. במאמר משולבים נושאים שנלמדו במאמרים קודמים, במיוחד
"הפקת תדפיסים", הנמצא באתר זה.
רישום מידות המתבצע על פי החידושים של AutoCAD 2002, מפשט את ההכנות שלפני רישום המידות ומקצר את תהליך רישום המידות עצמו. החידושים מאפשרים לבצע שינויים בשרטוט בלי לפגוע בנכונות המידות ובלי להשפיע על הגדלים של הספרות, החצים או המרכיבים האחרים. בשיטות החדשות יספיק, לרוב, סגנון מידות אחד עם תת סגנונות ושכבת מידות אחת לכל העבודה.

העקרונות עליהם מבוססים החידושים:
* רושמים את המידות בסיום כל ההיטלים, מבטים, חתכים וכו', לא תהיה בעיה לערוך את השרטוט גם לאחר רישום המידות. לרוב ללא צורך בשינויים במידות.
* הוכנו כל ה-Layouts תוך קביעת גודל הגיליונות, סוג המדפסות ויחידות השרטוט.
* ב-Viewports נקבעו השכבות שיוקפאו מקומית.
* עד כה היינו חייבים לרשום את המידות ב-Model Space. כעת אפשר לרשום את כל המידות ב-Layouts במצב Paper Space.
* קובעים ומקפיאים את קנה המידה של כל Viewport, אך אם נרצה לשנות את קנה המידה לאחר רישום המידות, השינויים שנידרש לבצע במידות יהיו מזעריים אם בכלל.

בדוגמה זו, הצורה משורטטת בכרטיס Model, המידות מסוגים שונים רשומות ב-Layouts במצב Paper Space. הן מקיימות אסוציאטיביות בין מרחבית. שינויים במודל, שינוים בפקודות ZOOM או PAN או הזזת ה-Viewport (הנראה כאן כמלבן כחול), יגרמו להתאמת המידות. לפעמים יש להיעזר בפקודות DIMREGEN או DIMREASSOCIATE.

כללים ראשונים
כמו בגרסאות קודמות, לפני רישום המידות יש ליצור סגנון מתאים באמצעות הטבלאות של פקודת DIMSTYLE. הקביעות שבטבלת הפקודה UNITS לא משפיעות ישירות על רישום המידות, אלא על תצוגת תוכן הטבלאות של DIMSTYLE, לכן חשוב לרשום ב-UNITS נתונים שיאפשרו קריאה נכונה של הטבלאות.
לפני או במהלך הכנת סגנון המידות, רצוי ליצור סגנון כתיבה (Text style) עדין יותר מהסגנון Standard הבנוי על גופן txt.shx.

יצירת סגנון מידות חדש בפקודת DIMSTYLE
1. בסרגל Dimension בוחרים את הכפתור Dimension Style.
2. בתיבת השיח Dimension Style Manager, בוחרים את הכפתור New....
3. בתיבת Create New Dimension Style, רושמים שם לסגנון החדש ובוחרים את הכפתור Continue.

מילוי הטבלאות
כיוון שתוכן הטבלאות לא שונה בהרבה מהגרסאות הקודמות, אני מקווה שהקוראים מכירים אותן. בכל זאת יש חשיבות למספר פרטים הקשורים למהפכת המידות של גרסת 2002. שמונה נתונים משקפים אורכים ומרחקים של רכיבי בלוק המידות:
1. Extend beyond ticks - תוספת קווי המידה מעבר לקווי העזר בחלק מסוגי החצים
2. Baseline spacing - מרחק בין מידות הניתנות מבסיס משותף
3. Extend beyond dim lines - תוספת קווי העזר מעבר לקו המידה
4. Offset from origin - מרחק קווי העזר מעבר לנקודות הנמדדות
5. Arrow size - אורך החצים מכל הסוגים
6. Center Marks Size for Circles - אורך מרכיבי הסימנים במרכזי מעגלים וקשתות
7. Text height - גובה המספרים של המידות
8. Offset from dim line - מרחק ספרות המידה מקו המידה

שמונת הפרטים האלה הם הנקודות המרכזיות בתהליך רישום המידות: הם חייבים להתאים לגודל הנייר, לקנה המידה בהדפסה וליחידות השרטוט. כיוון שהמאמר מיועד ללימוד החידושים בלבד, נדון רק בצעדים הקשורים לעקרונות שציינתי למעלה, בעיקר שרישום המידות יעשה ב-Layouts במצב Paper Space.
ערכם של שמונת הגדלים יהיה הגודל הסופי הרצוי על הנייר לאחר ההדפסה, ביחידות השרטוט. לדוגמה, בשרטוט אדריכלי שבו המרחקים נחשבים לסנטימטרים, גובה המספרים של המידות בסעיף Text height יהיה 0.25. ואילו בחלק מכני המשורטט במילימטרים, הערך יהיה 2.5. אני מזכיר לקוראים שחובה לציין את יחידות השרטוט בתיבת Page Setup של אותו Layout כפי שנלמד במאמר הנמצא באתר archijob.

ב-AutoCAD 2002, אם המידות ירשמו במצב Paper Space, ניתן להשאיר את הערכים המקוריים אם משנים את כולם במרוכז על ידי שינוי המשתנה Dimscale הנמצא בכרטיס Fit. לדוגמה, בשרטוט אדריכלי, אם הערכים המקוריים של הסגנון הם במילימטרים, יש לרשום 0.1 במשבצת שבתמונה. פעולה זו תשפיע על הערכים של כל השמונה. (לא יהיה שינוי בטבלה, אלא בגדלים של רכיבי המידות עצמן). בשרטוט מכני משאירים את ה- 1.הסדר האידיאלי להכנת השרטוט
1. הגדרת ערכים בפקודת UNITS.
2. שרטוט היטלים, מבטים וחתכים בשכבות שונות.
3. הכנת סגנון לרישום מידות.
4. הכנת Layouts תוך מילוי הפרטים הנחוצים ב-Page Setup של כל אחד. (בעיקר: המדפסת, גודל הגיליון, יחידות השרטוט וכיוון הדף כפי שנלמד במאמר הנמצא באתר archijob).
5. הכנת חלונות ה-Viewports, קביעת קנה מידה ונעילתו. הקפאה מקומית של שכבות בכל חלון בנפרד.
6. יצירת שכבה עבור המידות. רישום מידות בכל-Layout במצב Paper Space.
7. שינויים ותיקונים.
מובן שניתן לקצר שלבים אם משתמשים בשרטוטי Template, או מעבירים סגנון מוכן משרטוט לשרטוט ב-DesignCenter או מנצלים את הפקודות של Cad Standard.

האסוציאטיביות של המידות
מרכיבי המידות מהווים בלוק. בלוק זה שומר על קשר בינו לבין הרכיב הנמדד. עקב קשר זה אנו אומרים שיש אסוציאטיביות בין רכיבי השרטוט לבין המידות שלהן.
הסעיף המהפכני הראשון הוא שב-AutoCAD 2002, עריכת שינויים ברכיבי השרטוט גורר עדכון אוטומטי של המידות שלהם: אם משנים את אורכו או את מיקומו של רכיב, המידה שלו מתעדכנת באופן אוטומטי.

אסוציאטיביות בין מרחבית
הסעיף המהפכני השני הוא שאפשר לרשום את המידות ב-Paper Space והן אסוציאטיביות לתכנון הנמצא ב-Model Space!!! אפשר לרשום כל סוגי המידות ב-Paper Space, גם מידות רדיוס, קוטר וזווית.

היתרונות
* כאשר המידות רשומות ב-Paper Space הן לא מפריעות לתכנון עצמו.
* מספיק שכבה אחת לכל מידות השרטוט, כי הן "על הנייר" ולא "במודל".
* אין צורך לדאוג לקנה המידה של כל Viewport, כיוון שהמידות הן על הנייר ואינן תלויות בקנה המידה הפנימי של כל חלון.
* כאשר מזיזים Viewport, המידות זזות יחד עמו כדי להתאים עצמן למיקום החדש של הרכיבים.
* אם מבטלים את נעילת קנה המידה של Viewport, ניתן לשנות את קנה המידה שלו או את ההגדלה בפקודת ZOOM או את מיקום התמונה בפקודת PAN. בשלושת המקרים המידות משנות את מיקומן באופן מידי כדי להתאים עצמן לרכיבים.

הפקודה DIMREGEN
* אם מבטלים את נעילת קנה המידה של Viewport, ובמצב Model מגלגלים את גלגלת העכבר לשינוי ההגדלה (zoom ללא פקודה), או לוחצים על הגלגלת וגוררים את התמונה pan) ללא פקודה), המידות זקוקות לעזרה כדי להתעדכן: רושמים במקלדת את הפקודה החדשה DIMREGEN והמידות אצות-רצות למיקומן הנכון!!!

החסרונות
עדיין לא ניתן ליהנות מהיתרונות ברישום מידות בפקודות QDIM (Quick Dimension).
עדיין לא ניתן ליהנות מאסוציאטיביות מלאה ברישום מידות לעצמים מסוג Mline.
מרכזי מעגלים וקשתות אינם אסוציאטיביים.

המשתנה Dimassoc
זהו משתנה חדש, המנהל את האסוציאטיביות של המידות. למשתנה שלושה ערכים אפשריים:
0, המידות הנוצרות אינן אסוציאטיביות ורכיבי המידות אינם מהווים יחידת בלוק.
1, המידות הנוצרות הן "חצי אסוציאטיביות" כמו בגרסאות הישנות. אין אסוציאטיביות בין מרחבית.
2, המצב החדש. המידות מתנהגות כפי שלמדנו. האסוציאטיביות הבין מרחבית היא מלאה.
המשתנה החדש יחליף בעתיד את המשתנה Dimaso. לאחרון יש רק שני מצבים 0 או 1. אם מפעילים אותו, גורם לשינוי המשתנה החדש Dimassoc בין 0 ל- 1 בלבד. זכור! המצב הרצוי הוא 2 והוא מתקלקל אם מפעילים את Dimaso. להחזרה המצב התקין מקישים Dimassoc ומקנים לו את הערך 2.

הפקודה DIMREASSOCIATE
מטרת הפקודה היא ליצור, לחדש או לשנות את הקשר האסוציאטיבי בין מידות לרכיבי שרטוט שונים.
ניתן להפעיל פקודה חדשה זו בהקשת שמה, קיצורה dre, או מהתפריטים.
אפשר להקנות אסוציאטיביות מלאה למידות שנרשמו בפקודת QDIM, או למידות של שרטוטים שנעשו בגרסאות ישנות הנפתחים ב-AutoCAD 2002, או לשינות קשרי האסוציאטיביות למידות כלשהן.
אם נתנה מידה ל-Block ושונתה ההגדרה, המידה מאבדת את האסוציאטיביות.
כאשר על קו מסוג Polyline המכיל מידות מופעלת האופציה Spline מפקודת PEDIT, חלק מהמידות עלולות לאבד את האסוציאטיביות.
מפעילים את הפקודה, בוחרים מידות ובסיום, לפי התור, יראה סימן X במידות לא אסוציאטיביות או סימן X בתוך ריבוע לציון מידות אסוציאטיביות. בנוסף, על פי המידה, מתבקשים לבחור נקודה או רכיב לקשר חדש. אם אין הודעת שגיאה, המידה תקושר לנקודות או לפריט שנבחרו.

הפקודה DIMDISASSOCIATE
תפקיד הפקודה הפוך לקודמת: מבטלת את האסוציאטיביות של מידות. ניתן להקיש את שמה במקלדת, קיצורה dda, או מהתפריטים. אם המידה נמצאת בשכבה נעולה, הפקודה לא תתבצע!


המאמר באדיבותו של יצחק שבח - מרצה בביה"ס להנדסאים שבקרית הטכניון בחיפה ובחברת אלסופ מערכות בע"מ. יצחק שבח כתב ספרי לימוד רבים על תוכנת AutoCAD שהאחרון בהם הוא "AutoCAD 2000 לרוצה ללמוד וגם לדעת", בהוצאת אלסופ מערכות בע"מ, 2001.
כל הזכויות שמורות ליצחק שבח ולאלסופ מערכות- AutoCAD 2000" לרוצה ללמוד וגם לדעת"

 

יצירת קשר

חזרה לתפריט