רגולציה מול בירוקרטיה מאמר מאת האדריכל בני פרירגולציה מול בירוקרטיה מאמר מאת האדריכל בני פרי || מאמרי דעה

מאמרי דעה - נכתב ב: ‏יום ראשון ‏26 ‏דצמבר ‏2021 כתב by Archijob6

ענף הבניה סובל מעודף בירוקרטיה בתחומים מסויימים ובחוסר הסדרה [רגולציה] באחרים. הראשונות גורמות לעיכובים אינסופיים בהוצאת היתרי בניה ואילו האחרונות- לליקויים קשים באיכות הבניה. הסדרה בחוק חיונית לקיום ממשל יעיל ותקין ואילו בירוקרטיה היא רעה חולה שאין כל הצדקה לקיומה. במהלך השנים האחרונות הולכת הבירוקרטיה בתחום התכנון והבניה ומתעצמת. הרבה מאד כתוצאה מהרפורמה שהונהגה בחוק התכנון והבניה בשנים האחרונות ומהיישום השגוי שלה.

אי הוודאות המאפיין את עולם הבניה מקשה מאד לתכנן. המידע הניתן כיום למתכננים אינו משביע רצון. קשה לדעת מה ניתן לבנות על סמך המידע הנמסר למבקשי ההיתרים. חלק מהמידע אינו ניתן על ידי הרשויות- בניגוד לחוק. במקרים רבים מפתיעות הרשויות את המתכננים בגזירות חדשות לאחר מתן המידע. נדרשת האחדה של הפורמט וחידוד עיקרי זכויות הבניה. נדרשת גם עקביות ואמינות של המידע: הוא חייב להיות אחיד לכל המבקשים לבנות, בלי יוצא מן הכלל והוא צריך להיות כוללני וסופי: מה שמופיע בו מחייב ומה שלא מופיע- לא מחייב. הבקרה של בקשות להיתרי הבניה בעידן החדש מחולקת לשניים: בקרה מרחבית [בדיקת התאמה לתב''ע ולהנחיות מרחביות] ובקרת תכן [בדיקת התאמה של תוכניות העבודה לתקנים ולתקנות]. הראשונה מתבצעת על ידי הרשויות כתנאי לדיון בוועדה המקומית והשנייה- לאחר מכן, על ידי מכוני בקרה שהוקמו במיוחד לשם כך.

אדריכל בני פרי ממשרד האדריכלים V5, קרדיט תמונה: יח
אדריכל בני פרי ממשרד האדריכלים V5, קרדיט תמונה: יח''צ

כיום רואות הרשויות המקומיות את חובתן כשמירה על איכות הבניה ואיכות הדיור ולכן הן מדקדקות בבקרה על בקשות להיתר למרות שהחוק לא דורש זאת ואין לכך כל סיבה מעשית. תפקידן של הרשויות הוא להסדיר את הבניה ברמת התכנון העירוני. עליהן לבדוק שהנפח הבנוי תואם את התוכניות וההנחיות. יש מספר פרמטרים מצומצם אותם יש לבדוק: קוי בנין, תכסית, מספר קומות, מפלסים, ומספר דירות. כמו כן, יש לבחון את המפגש של הנפח הבנוי עם הקרקע ועם התת-קרקע. יש לעשות זאת בקיצור וביעילות על פי רשימת תיוג. אם ינהגו כך יתקצר משך הטיפול בכל בקשה להיתר בעשרות אחוזים. במקום בדיקה שאורכת עשרות שעות אפשר יהיה להסתפק בבדיקה שנמשכת דקות ספורות. יתרה מזו: נדרשת אמנה בין הרשויות למתכננים [עורכי הבקשות להיתר] לפיה אין בודקים את תיקון ההערות וחדלים ממעגל שוטה ואינסופי של הערות חדשות ובקרת תיקוניהן. יש לקיים יחסי אמון בין הרשויות למתכננים דוגמת האמון הקיים בין רשויות המס לרואי החשבון. כפי שפקידי מס אינם בודקים כל מאזן שמכינים רואי החשבון כי הם בוטחים ביושרם ובאמינותם כך גם נדרש מפקידי הרשויות המקומיות לסמוך על המתכננים שיתקנו את הערותיהם שניתנו בסמכות. הרי אי ציות להוראות החוק היא עבירה פלילית שעלולה לפגוע בקריירה של מתכנן סורר. מרגע שינהגו כמפורט לעיל תתקצר הבקרה המרחבית מחודשים רבים לימים ספורים. ייחסכו משאבים רבים והרשויות המקומיות יתפנו לביצוע משימות אחרות המוזנחות כיום.

בקרת התכן נועדה לבדוק עמידה בתקנים ובתקנות והיא כוללת אישור של המערכות בבניין ברשויות חיצוניות כגון פיקוד העורף, רשות הכיבוי, תאגיד המים, משרד הבריאות וכיו''ב ובמחלקות של הרשות, כגון מחלתק התשתיות, מחלקת התנועה, מחלקת שיפור פני העיר, מחלקת התברואה וכיו'ב. את הבקרה הזאת מבצע מכון בקרה פרטי שנשכר על ידי היזם. ההליך הזה נמא עדיין בחיתוליו והוא כיום חלקי. אולם המטרה היא שהוא יבוצע כולו על ידי המכון במהירות וביעילות. מכון הבקרה צריך לרכז את כל ההערות ולנהל את השלב הזה לכל אורכו. תפיסת השרות הזאת נקראת בקרה של תחנה אחת. רק אם נגיע לכך נוכל להבטיח קיצור ההליכים.

בתום תקופת ניסיון בת מספר שנים, נדרש שלב נוסף ברפורמה- שלב שנועד לתקן את הפגמים שהתגלו בה ולקצר את הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות התכנון, מרכיבי תיקון שיוכלו להתבצע במיידי הם לדוגמה תיקונים מרחיקי לכת בשילוב המערכות המקוונות. כיום יש מערכת גיאוגרפית ארצית שהיא כלי מצויין, אבל קשיח בתפעולו ויש מערכת אדמיניסטרטיבית עירונית ישנה שאינה מתאימה לסטנדרטים המודרניים אבל העיקר- היא אינה מדברת עם המערכת המקוונת הארצית ולכן המשתמשים משני הצדדים חווים כשלים קשים. יש להגמיש את התפעול ולקשר בין המערכותב אופן מלא. תיקונים נוספים הם- פישוט המידע הניתן למבקשים ולאחד את מרכיביו, מידע חייב להיות אחיד וזהה לכל מבקש. תיקון שקבע בחוק כי רק מה שצוין במידע תקף מחייב את המבקשים היתר וכי רק לו מוסמכים בקרי התכנון להתייחס. יתרה מזו: דרישה שאינה תואמת מידע תעמיד את הרשות במצב שהיא עלולה להיתבע.

תיקון כדאי נוסף הוא חובה בחוק קיום של מפגש מקדמי בין נציגים מוסמכים של הרשות למתכננים לפני הגשת כל בקשה להיתר, כדי לאפשר תיאום ציפיות ולמנוע השקעת משאבים מיותרים בתכנון ובבדיקה/ בקרה. סיכום המפגש יהווה חלק מהמידע הנמסר למבקש. ההליך של הבדיקה/ הבקרה יהיה הליך מובנה וייערך על פי רשימת תיוג- בדומה להליך בקרת התוכניות הנדרש כיום על פי התקנות וההנחיות הרשמיות. כל הערה תלווה באסמכתא. ההליך של הבדיקה / הבקרה יהיה הליך חד פעמי : כל בדיקה / בקרה תיערך רק פעם אחת. הערות יימסרו למתכננים ואלה יידרשו להגיש תוכניות מעודכנות, אולם ההליך הפורמלי לא יחייב בקרה נוספת. התוכניות המעודכנות יועברו להמשך הטיפול שבסופו הפקת היתר בניה. האחריות לעדכונים תהיה על המתכננים בלבד. אם יבחרו לא לתקן חלק מההערות, יצטרכו לנמק זאת. הרשות תוכל לתבוע את מי שינצל את החופש שניתן לו לרעה. סוף סוף המדובר באנשי מקצוע והאחריות על התכנון מוטלת עליהם. ההליך יהיה מלווה בלוחות זמנים המחייבים את הרשויות. אי עמידה בהם תאפשר נקיטת סנקציות נגדן.
השינויים הללו יקצרו את ההליכים באופן דרמטי. בהנחה שכל שלב, כמפורט לעיל, יכול לארוך כשבועיים- שלושה, יימשך הליך רישוי בניה כחצי שנה ולא כשנתיים, כמקובל בימים אלה. הרפורמה המוצעת היא דוגמא מצוינת לכך שרגולציה טובה ונכונה יכולה לפשט ולייעל הליכים ובכך לשחרר את שוק הבניה מכבלי הבירוקרטיה.


המחבר: האדריכל בני פרי ממשרד V5 אדריכלים.
חדשות - כותרות
תכנון בית בעיצוב מינימליסטי עם בריכה II חשיפת מעצביםתכנון בית בעיצוב מינימליסטי עם בריכה II חשיפת מעצבים

בתים מבפנים אירוע האדריכלות הגדול בישראל חוזר''בתים מבפנים'' אירוע האדריכלות הגדול בישראל חוזר

בחזרה למציאות אמנות ישראלית בגלריה בוינה''בחזרה למציאות'' אמנות ישראלית בגלריה בוינה

3 תערוכות יחיד בגלריה ברוורמן3 תערוכות יחיד בגלריה ברוורמן

קול קורא מטעם מיזם ARTIQ | מחוץ לקופסה 4קול קורא מטעם מיזם ARTIQ | מחוץ לקופסה 4

ניצול זכויות בניה ומיקסום הנכס על קצה המזלגניצול זכויות בניה ומיקסום הנכס על קצה המזלג

מקרטון למנגנון - ארוע שיא במכללות אורטמקרטון למנגנון - ארוע שיא במכללות אורט

סוכנות רכב ישנה שהפכה לבית ספר חדש, בברזילסוכנות רכב ישנה שהפכה לבית ספר חדש, בברזיל

ליבה תערוכת ווידאו ארט של להקת מחול ורטיגו''ליבה'' תערוכת ווידאו ארט של להקת מחול ''ורטיגו''

תערוכה במוזיאון העיר, חיפה: מייק ברנט// עַד כְּלוֹת הַגּוּףתערוכה במוזיאון העיר, חיפה: מייק ברנט// עַד כְּלוֹת הַגּוּף

LAS VEGAS AFFORDABLE HOUSING CHALLENGELAS VEGAS AFFORDABLE HOUSING CHALLENGE

פתרונות הצללה לקיץ בעזרת לוחות פוליגלפתרונות הצללה לקיץ בעזרת לוחות פוליגל

איכות ונגישות מבית אלקטרה תעמלאיכות ונגישות מבית אלקטרה תעמל

בניין מגורים ביפןבניין מגורים ביפן

יום המוזאונים הבין-לאומי 2022 לג בעומר יום המוזאונים הבין-לאומי 2022 ל''ג בעומר 


לכל כותרות החדשות
החדשות הנצפות ביותר בחודש האחרון
ראיון עם אורון חן - דגמים ארכיטקטוניםראיון עם אורון חן - דגמים ארכיטקטונים

חידוש בית חווה בצפון הודוחידוש בית חווה בצפון הודו

פתרונות הצללה לקיץ בעזרת לוחות פוליגלפתרונות הצללה לקיץ בעזרת לוחות פוליגל

שיפוץ דירת קבלן בראשון לציון II חשיפת מעצביםשיפוץ דירת קבלן בראשון לציון II חשיפת מעצבים

בחזרה לשולח תערוכת יחיד בגלריית קיר 1, ירושלים''בחזרה לשולח'' תערוכת יחיד בגלריית קיר 1, ירושלים

3 הנקודות החשובות ביותר בעת תכנון מדרגות עץ לבית3 הנקודות החשובות ביותר בעת תכנון מדרגות עץ לבית

זהרורים תערוכה חדשה בגלריה חנקין''זהרורים'' תערוכה חדשה בגלריה חנקין

בית ספר מרחף II חשיפת אדריכליםבית ספר מרחף II חשיפת אדריכלים

ישראל חוגגת 74 - היכן נגור בעוד עשור?ישראל חוגגת 74 - היכן נגור בעוד עשור?

קול קורא לתוכנית רזידנסי "הדירה" בבית ליבלינג: שימור ונחלת הכללקול קורא לתוכנית רזידנסי ״הדירה״ בבית ליבלינג: שימור ונחלת הכלל

יום המוזאונים הבין-לאומי 2022 לג בעומר יום המוזאונים הבין-לאומי 2022 ל''ג בעומר 

תערוכת יחיד של שמאי רן זמן פרעותתערוכת יחיד של שמאי רן ''זמן פרעות''

מי ידאג לשמים? תערוכה זוגית במוזיאון היכל שלמה''מי ידאג לשמים?'' תערוכה זוגית במוזיאון היכל שלמה

המוזיאון הנייד הראשון מגיע לזוגלובק נהריההמוזיאון הנייד הראשון מגיע לזוגלובק נהריה

Birdwatching in the Chester Meadows Design CompetitionBirdwatching in the Chester Meadows Design Competition


‎Archijob‎