פורום חוקי בניה ונדל"ן 

הודעת פתיחה אתר Archijob

ברוכים הבאים לפורום חוקי בניה ונדל"ן

שלום לגולשים וברוכים הבאים לפורום חוקי בניה ונדל"ן !

תשובות לשאלות גולשים בפורום וכן נספחים לתשובות המוגשים באתר Archijob ובפורום זה ספציפית מהווים מידע כללי בלבד וניתנים כמידע כללי בלבד וכשירות למידע ראשוני וכללי בלבד. השימוש במידע ובתשובות המועברות בפורום אינו מהווה בשום מקרה ואופן תחליף לקבלת יעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי על ידי עורך דין. אתר Archijob, בעליו, מנהליו, עובדיו, פעיליו, עורכיו ו/או מנהל הפורום ו/או מי מטעמם אינם אחראים בכל צורה ואופן לפעולות משפטיות ו/או להליכים משפטיים אשר ינקטו על ידי הגולשים, לאחר שיעיינו בחומר המופיע באתר ובפורום וכן לא יהיו אחראים להימנעות מנקיטת פעולה משפטית שראוי היה לנקוט בה.

האתר, בעליו, מנהליו, מפעילו, לרבות עובדיו ועורכיו וכן מנהל הפורום לרבות מי מעובדיהם לא ישאו בכל אחריות לכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה של שימוש במידע המצוי באתר ובפורום ולכל פעולה משפטית אשר תנקט בהסתמך על האמור בו והם מודיעים כי לפני כל פעולה משפטית (ו/או המנעות מפעולה משפטית) חובה להתיעץ עם עורך דין או יועץ משפטי לשם קבלת חוות דעת ואין להסתמך ו/או להסתפק בהתייחסות המצויה באתר ו/או בפורום.