פורום נגישות בחסות נגישות ישראל

הודעת פתיחה
יעקב עילם - נגישות ישראל

ברוכים הבאים לפורום נגישות
בחסות חברת נגישות ישראל


ברוכים הבאים לפורום נגישות

תכנון לנגישות, הנו תכנון המשרת את כלל האוכלוסייה.
פורום נגישות, נועד לסייע לאדריכל, במתן מידע תכנוני בסוגיות הנובעות מהתאמות נדרשות בתכנון.
התאמות אלה נוגעות למבנה, תשתיות, ופיתוח סביבה, ומבטיחות כי מה שנתכנן ונעצב יהיה נחלתם של כולם.
בנוסף למידע האדריכלי, מאפשר הפורום מידע בהיבטים הקשורים לחוקים, תקנות ותקנים המחייבים בכל הקשור לנגישות לאנשים עם מוגבלות.

המידע בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ ואישורים הנדרשים על פי כל דין.

 

יעקב עילם

eilam@aisrael.org