נושא: הפשרה/הדלקה של שכבה באופן גורף בקובץ לא
מחבר ההודעה: Danny Korem- דוא"ל לכותב
בתאריך: 08/01/2020 17:03:20

תוכן ההודעה:
מבטיח שיראו את השכבה דרך viewport מסוים: יש להיכנס ל-Viewport -אפשר ב-double click- לגשת לשכבות ולחפש בצד ימין של ה-later properties manager עמודה בשם VPFREEZE כדי להדליק את השכבה ב-viewport


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 שכבה שנעלמה
נעמי 08/01/2020 16:03:37    
     הפשרה/הדלקה של שכבה באופן גורף בקובץ לא
    Danny Korem 08/01/2020 17:03:20