נושא: תקנות
מחבר ההודעה: אינה- דוא"ל לכותב
בתאריך: 01/02/2011 08:17:26

תוכן ההודעה:
בפורום נוף ניתנה תשובה זו:

בתקנות התכנון והבניה כתוב
3.39 (א) במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר
המדרגות מ-3 ולא יעלה על 16; ואולם בדירה
בקומת קרקע ובתוך דירה, מותר שמספר המדרגות
במהלך מדרגות אחד, יפחת מ-3.
(ב) במהלך מדרגות אחד לא יעלה מספר המדרגות
על 22 אם רום המדרגה אינו עולה על 15.5 ס"מ.

לא מצאתי את סעיף א´ בתקנות, איפה ניתן
למצוא אותו והאם הוא נכון לגבי כניסה לבית
פרטי?
האם גם נכון שמותר לעשות מדרגה אחת בגובה 15
ס"מ ולקרוא לה סף?


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 תקנות
אינה 01/02/2011 08:17:26    
     נכון, זהו התקן אבל שימי לב
    אווה 01/02/2011 22:09:05   
         מדרגות כניסה
        עמי 02/02/2011 15:45:29   
         מדרגות כניסה
        לאוניד רויטמן שחם אריכא 02/02/2011 17:25:09   
             מדרגות כניסה
            לאוניד רויטמן שחם אריכא 02/02/2011 17:30:29   
     מספר מדרגות במהלך אחד בתוך הדירה ובכניסה לבית
    לאוניד רויטמן 02/02/2011 10:17:58   
     מספר מדרגות במהלך אחד בתוך הדירה ובכניסה לבית
    לאוניד רויטמן 02/02/2011 10:24:14