נושא: מצב החקיקה והתקינה
מחבר ההודעה: יעקב עילם- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/01/2009 10:06:10

תוכן ההודעה:
מאחר ורשימת התקנות מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ארוכה, אני אנסה ללכת שלב אחר שלב ורק לתחומים הקשורים לענף הבנייה.
1.חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון 2)[פרק הנגישות] התקבל ואושר בשנת 2005.
הסבר : חוק זה הסמיך את משרדי הממשלה השונים (כל אחד בתחום אחריותו) להתקין תקנות הנוגעות לנגישות בהתאם להנחיות החוק.
המועד שנקבע בחוק להתקנת התקנות במלואן- נובמבר 2006.
להלן מצב (נכון להיום) החקיקה :
2.תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) פרק ח1 יאושר בוועדת העבודה והרווחה ב 4/2/2009.
למעט פרק בניני מגורים - שהדיון יהיה בכנסת הבאה.
ברגע שתקנות אלו נכנסות לתוקף, פרק ה1א לחוק התכנון והבניה - נכנס גם הוא לתוקף.
תקנות תקפות שאושרו בעבר :
3. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(הסדרת נגישות לשרותי תחבורה ציבורית)2003
4. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(עדיפות במקומות חניה במקום העבודה)2001
5.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמת נגישות לאתר)2008
6.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(השתתפות המדינה במימון התאמות)2006
תקנות שהוגשו לוועדת העבודה והרווחה והדיונים באישורם יחל בכנסת הבאה:
7.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמת נגישות למקומות ציבוריים קיימים)
8.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירות)
9.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמת נגישות למקום ציבורי שאינו בניין)
10.תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(דרכים - נגישות)
11.בנוסף, תקנות של משרד החינוך(מבני חינוך),תקנות של המל"ג(מבני חינוך על תיכוני),תקנות משרד הבטחון(תיקונים במפרטים לבניית מקלטים וממד"ים)תקנות משרד התמ"ת(הכשרה מקצועית),תקנות משרד הבריאות(מתקני בריאות ורפואה).
קיימים מספר תקנות תקפות הקשורות לנגישות (בהם קיימים הנחיות למתכנןלנושאי נגישות):
12.הוראות למתקני תברואה (הל"ת)2007
13.תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) פרק כ"א-בריכות שחייה.
14.תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) חלק ג´- בטיחות אש בבנינים.
התקנים הישראלים הרלוונטיים:
15.ת"י 1918 חלק 1-נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות (עבר רוויזיה)דצמבר 2008.
16.ת"י 1918 חלק 2-נגישות הסביבה הבנויה:הסביבה שמחוץ לבניין(נובמבר 2001),בשלב הכנת רוויזיה.
17.ת"י 1918 חלק 3.1-נגישות הסביבה הבנויה:פנים הבניין - דרישות בסיסיות(אוגוסט 2006.
18.ת"י 1918 חלק 3.2-נגישות הסביבה הבנויה:פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספציפיים.דצמבר 2008.
19.ת"י 1918 חלק 1-נגישות הסביבה הבנויה:תקשורת(נובמבר 2001) בשלב הכנת רוויזיה.
20.ת"י 2481 חלק 70 :מעליות:דרישות בטיחות לבנייה והתקנה-התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים עם מוגבלות.יולי2004.
21. בהכנה - ת"י 1918 חלק 6 - משטחים טקטיליים.
קיימים מספר תקנים נוספים המשרתים את נושאי התכנון וקשורים לנגישות:
22.ת"י 1142 - מעקים ומסעדים.
23.ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה......
24.ת"י 2252 חלק 1+2 - הדנים במעלונים אנכיים ומשופעים.


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 סטטוס החקיקה
רותה 23/01/2009 15:05:36    
     רותה - יש תקנים
    אבי גנח 24/01/2009 09:31:32   
     מצב החקיקה והתקינה
    יעקב עילם 24/01/2009 10:06:10