נושא: תלוי במספר החניות לבניין
מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 06/01/2021 07:21:47

תוכן ההודעה:
עד 3 חניות - אין חובת חניה לנכה
4-10 חניות - חניית נכה אחת

ראה

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicen
se/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%
D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%99
%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf


בהצלחה


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 תקן חניית נכה
יוסי  30/12/2020 09:53:39    
     תלוי במספר החניות לבניין
    חגי שושני 06/01/2021 07:21:47