נושא: כמות חניות לנכים בבניין חדש
מחבר ההודעה: נטליה- דוא"ל לכותב
בתאריך: 25/06/2019 06:41:36

תוכן ההודעה:
שלום,
בבניין חדש יועץ תנועה ומי שמאשר תכניות יועץ נגישות צריכים לתכנן כמות החניות עפ"י כמות כניות מתוכננות
ראה טבלה

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicen
se/DocLib/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%
D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%99
%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D.pdf


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 חניית נכה בבניין חדש-לפי החוק החדש שמחייב קבלנים
סיון 14/05/2019 14:45:58    
     קישור לפניות ציבור בנציבות שווין זכויות
    סיגל כרמון 28/05/2019 08:53:03   
     כמות חניות לנכים בבניין חדש
    נטליה 25/06/2019 06:41:36