נושא: לך לכל מכון העתקות ותבקש שיצלמו לך את הגיליונות
מחבר ההודעה: מתן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 05/03/2002 23:29:22

תוכן ההודעה:
וידפיסו אותם בהקטנה תמדוד בכמה אתה רוצה להקטין


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 העתקת תוכניות של ספינה
ישראל אורן 04/03/2002 8:36:02    
     לך לכל מכון העתקות ותבקש שיצלמו לך את הגיליונות
    מתן 05/03/2002 23:29:22