נושא: מחוזות כבאות והצלה
מחבר ההודעה: ירמי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 23/02/2020 23:26:26

תוכן ההודעה:

.1 צפון
.2 חוף
.3 מרכז
.4 דן
.5 יו"ש
.6 ירושלים
.7 דרום

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס´ 3), התשס"ח-2008


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 מדרגות חירום למעלית
שמוליק 23/02/2020 14:45:22    
     לא תקן, אלא תקנת בטיחות אש.
    ירמי 23/02/2020 23:14:12   
     מחוזות כבאות והצלה
    ירמי 23/02/2020 23:26:26