נושא: תקנות הבנייה 2019 נכנסו לתוקף בתחילת פברואר 2020
מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 26/04/2020 21:48:52

תוכן ההודעה:

http://www.engineering.org.il/download/files/%D7%A
7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%
95%D7%AA-8286.pdf


בהקשר אקוסטי - התקנות מזכירות את התקנים הישראליים 985, 1004, 2004, על חלקיהם, ועוד נוספים

בהצלחה


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 האם יש תקן שמחייב יריעות בידוד אקוסטיות בין קומות?
אדריכל 25/04/2020 13:34:22    
     יש תקן של בידוד אקוסטי בין דירות מגורים 1004 -
    ירמי 25/04/2020 21:18:32   
         תקנות הבנייה 2019 נכנסו לתוקף בתחילת פברואר 2020
        חגי שושני 26/04/2020 21:48:52