נושא: פתרונות:
מחבר ההודעה: איתן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 08/08/2019 22:23:05

תוכן ההודעה:
אפשר להיעזר במלר"ז גם מקצועית וגם ייעוץ משפטי, הם גם יסייעו בתשלום בעו"ד מטעמם.
בעיקרון ישנה תקנה 44 לחוק הנזיקין כך ששכנים יכולים להתלונן:
מיטרד ליחיד
44. (א) מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק.
אני מחפש איש מקצוע, שיחשב את עוצמת הרעש של הרמקול באזור המשחק של הילדים.
יש נוסחה וצריך מישהו שידע להשתמש בה.
תודה


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 הגנה על ילדים מרמקולים של בית ספר
איתן 08/08/2019 18:42:48    
     החוק אינו מתמודד כלל עם רעשים. מכת מדינה..
    גיורא פולאיטום. 08/08/2019 20:50:51   
         להלן פתרונות אפשריים שמצאתי:
        איתן 08/08/2019 22:16:20   
         פתרונות אפשריים:
        איתן 08/08/2019 22:17:41   
         פתרונות:
        איתן 08/08/2019 22:23:05   
             שתצליח אמן...
            גיורא פולאיטום. 09/08/2019 09:35:45