נושא: בניין נוסף שחוזק ע"פ תמ"א 38 נחנך בר"ג
מחבר ההודעה: אדר´ חן אבגי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/12/2010 22:00:20

תוכן ההודעה:

http://www.ramat-gan.muni
.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7
%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7
%97%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7
%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%
95%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%
95%D7%91%D7%A8%D7%AA/%D7%
91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9
F+%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A
3+%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%
97%D7%95%D7%96%D7%A7+%D7%
91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A
8%D7%AA+%D7%AA%D7%9E%D7%9
0+38+%D7%A0%D7%97%D7%A0%D
7%9A+%D7%91%D7%98%D7%A7%D
7%A1+%D7%97%D7%92%D7%99%D
7%92%D7%99.htm


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 בניין נוסף שחוזק ע"פ תמ"א 38 נחנך בר"ג
אדר´ חן אבגי 22/12/2010 22:00:20