חישוב קנה מידה בהדפסה בתוכנת אוטוקאד.

15/12/01

הסבר על החישוב

תוכנת אוטוקאד מבקשת מאיתנו בהדפסה להתייחס ליחידת המילימטר.
אנו לעומת זאת משרטטים בשרטוט ביחידות שהן בד"כ סנטימטר או מטר.
בחלון ההדפסה אנו מתבקשים להגדיר כמה מילימטר מודפסים שווים לכמה יחידות שרטוט.
(אפשר גם להגדיר באינטשים - אולם בהסבר זה אנו מניחים כי אנו עובדים בשיטה המטרית בלבד)

נניח ששרטטנו שרטוט אשר כל יחידה בו שווה לסנטימטר אחד
לצורך הדוגמה אנו מעוניינים להדפיס שרטוט זה בקנה מידה של 1:50
המשמעות של 1:50 היא כי סנטימטר אחד מודפס בנייר ייצג 50 סנטימטרים אשר משורטטים בשרטוט.
בשלב זה עלינו לזכור כי אוטוקאד "מדבר" איתנו ביחידות של מילימטרים
ולכן מבחינתו סנטימטר אחד מודפס = 10 מילימטרים מודפסים.
לכן באוטוקאד עלינו לרשום כעת 10:50 כלומר
>>> 10 מילימטרים מודפסים שווים 50 יחידות של סנטימטר בשרטוט
מכיוון ש 10:50 ניתן לצמצם - אנו יכולים לרשום 1:5

אני באופן אישי מעדיף לרשום תמיד 10 בצד שמאל (שזה בעצם סנטימטר אחד)
וכך איני צריך לחשב חישובים מורכבים לאחר מכן.

בהמשך להסבר הנ"ל - להלן טבלה המכילה את כל החישובים באופן סופי.
(במעבר בין סנטימטרים למטרים - פשוט חילקנו ב 100)

כאשר יחידת שרטוט אחת = מטר

כאשר יחידת שרטוט אחת = סנטימטר

טבלת חישובי קנ"מ

סופי

אופן החישוב

סופי

אופן החישוב

קנה מידה רצוי בהדפסה

1:0.001

10:0.01

1:0.1

10:1

1:1

1:0.002

10:0.02

1:0.2

10:2

1:2

1:0.005

10:0.05

1:0.5

10:5

1:5

1:0.01

10:0.1

1:1

10:10

1:10

1:0.02

10:0.2

1:2

10:20

1:20

1:0.025

10:0.25

1:2.5

10:25

1:25

1:0.05

10:0.5

1:5

10:50

1:50

1:0.075

10:0.75

1:7.5

10:75

1:75

1:0.1

10:1

1:10

10:100

1:100

1:0.125

10:1.25

1:12.5

10:125

1:125

1:0.15

10:1.5

1:15

10:150

1:150

1:0.2

10:2

1:20

10:200

1:200

1:0.25

10:2.5

1:25

10:250

1:250

1:0.5

10:5

1:50

10:500

1:500

1:0.75

10:7.5

1:75

10:750

1:750

1:1

10:10

1:100

10:1000

1:1000

1:1.25

10:12.5

1:125

10:1250

1:1250

1:1.5

10:15

1:150

10:1500

1:1500

1:2

10:20

1:200

10:2000

1:2000

1:2.5

10:25

1:250

10:2500

1:2500

1:5

10:50

1:500

10:5000

1:5000

1:10

10:100

1:1000

10:10000

1:10000

1:50

10:500

1:5000

10:50000

1:50000

1:100

10:1000

1:10000

10:100000

1:100,000

סופי

אופן החישוב

סופי

אופן החישוב

קנה מידה רצוי בהדפסה

כאשר יחידת שרטוט אחת = מטר

כאשר יחידת שרטוט אחת = סנטימטר

  www.Archijob.co.il

 

בחזרה לרשימת הטיפים

אוטוקאד® הוא סימן רשום של חברת אוטודסק / autocad® is a registered trademark of autodesk

 

 

 

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

webmaster@archijob.co.il

legal statement