ADT - Custom Blocks

23/2/02

ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.

פינה זו מיועדת למשתמשים מנוסים בתכנה.
מתחילים מוזמנים לעיין בסדרת טיפים בשם "פינת היכרות 1-8"


Custom Blocks


אובייקטים בתכנת ADT מוגדרים כאוסף רכיבים, מוגדרים ע"י התכנה. לכל רכיב ניתן להגדיר מידות ותכונות יצוג.
לדוגמא: דלת מוגדרת כאובייקט בעל מספר רכיבים: כנף, משקוף, זגוגית (Aec Profile), מעצור וקו ליצוג רדיוס פתיחה.
Custom Block הוא רכיב מוגדר ע"י המשתמש. את הרכיב ניתן להוסיף לרכיבי היסוד או להשתמש בו כתחליף לרכיב יסוד.
בדרך זו ניתן להוסיף לדלתות: ידיות, עיטורים שונים לכנף הדלת, אביזרי הצללה, משקופים מסוגים שונים וכד'...תוכלו לראות ולבדוק דוגמאות נוספות של שימוש ב Custom Blocks בדלתות ובחלונות בשרטוטים :
Content\Metric\Styles\Door Styles (Metric).dwg
Content\D A CH Metric\Styles\Door Styles.dwg


תרגולהגדרת ידית לדלת ביצוג Model.
1. תחילה יש להוריד את קובץ - arch-m1.zip קובץ זה מכיל את הקובץ arch-m1.dwg - אשר ישמש כבסיס לתרגול .
2. היכנסו לשרטוט.
בשלשת החלונות העליונים, שלשה מבטים על ידית דלת עגולה. (הידית נבנתה בעזרת Mass Elements) .
בשני החלונות התחתונים מוצגת דלת. ביצוג Plan בחלון הימני וביצוג Model בחלון השמאלי.
הגדרת הידית כבלוק
על מנת להגדיר את הידית כרכיב בדלת יש להגדירה תחילה כבלוק. הבלוק שנכין בתרגיל הנוכחי יגדיר 2 ידיות, לשני צידי כנף הדלת .
חשוב להגדיר את הבלוק כאשר מערכת הצירים העולמית (WCS) נוכחית !

היכנסו לחלון מס' 1 והגדירו את שתי הידיות (ללא קוי הציר..) כבלוק בשם Handle1.
הקפידו על נקודת הכנסה באמצע (Midpoint) קוי הציר המופיעים בחלון.

הגדרת הבלוק כרכיב
היכנסו לחלון מס' 4 , בחרו את הדלת ולחצו על הכפתור הימני בעכבר. מן התפריט הפעילו פקודת Entity Display
עם הפעלת הפקודה עולה תיבת שיחה בה ניתן לקבוע את הגדרות התצוגה של הדלת.

בחרו את לשונית Display Props :
בעמודת Property Source – בחרו : Door Style.
הצביעו על כפתור Attach Override
ולסיום הצביעו על כפתור Edit Display Props.בדף זה קבענו כי הידית תוגדר כחלק מסגנון הדלת ותיראה ביצוג Model .
בתיבת השיחה הבאה נוכל להוסיף רכיבים ולהגדיר את תצוגת רכיבי הדלת השונים.
על מנת להגדיר את הידית כרכיב הצביעו על לשונית Other
בדף זה מוצגים הרכיבים השונים אותם הוסיף המשתמש.
על מנת להוסיף רכיב יש להצביע על כפתור Add .

לקביעת נתוני הבלוק עולה תיבת שיחה.
כאן יוגדר הבלוק, נתוני הכנסת הבלוק והגדרת סוג הרכיב (רכיב משקוף \ רכיב כנף או רכיב זגוגית)
הצביעו על כפתור Select Block ובחרו את בלוק הידית (Handle1).
ואשרו ב Ok.

כעת, לאחר בחירת הבלוק יש למקם אותו בהתאם לצרכים:
מלאו את פרטי המיקום על פי הנתונים המוצגים בתיבת השיחה ואשרו את הנתונים ב Ok.
כעת ניתן לראות כי נוסף רכיב חדש לדלת,
הצביעו על לשונית Layer\Color\Linetype
ניתן לראות כי הידית הצטרפה לרשימת רכיבי הדלת. את תכונות התצוגה של הידית (צבע, שיכבה..) ניתן לקבוע כמו לכל רכיבי היסוד של הדלת

צאו בOk מכל תיבות השיחה.

בחנו את הדלת בעזרת ה Object Viewer.

Door Alignment Points
על מנת למקם רכיבים יש להכיר את נקודות הישור (Alignment Points) של דלתות וחלונות.
כפי שניתן לראות בתמונה נקודות הישור ערוכות בשני צירים:


ציר ה X הוא ציר רוחב הפתח ובו קיימות שלש נקודות ישור:
Left - הנקודה השמאלית, ממוקמת תמיד במשקוף ציר הדלת
Right - הנקודה הימנית, ממוקמת במשקוף הנגדי
Center - הנקודה המרכזית, ממוקמת במרכז הפתח
ציר ה Y הוא ציר עומק הפתח ובו קיימות שלש נקודות ישור:
Back - הנקודה הפנימית, ממוקמת תמיד בנקודת הפנים של המשקוף
Front - הנקודה החיצונית, ממוקמת בנקודת החוץ של המשקוף
Center - הנקודה המרכזית, ממוקמת במרכז המשקוף

כעת ניתן להבין את הנתונים שקבענו למיקום הידית:

על ציר ה X - קבענו את הידית בצד הימני של הדלת (ולא בצד ציר הדלת..) , במרחק -10 על מנת שהידית לא תמוקם בקצה הכנף.
על ציר ה Y - קבענו את הידית במרכז עובי כנף הדלת, בהתאם לנקודת ההכנסה של הבלוק.
על ציר ה Z - קבענו את הידית במרחק 95 מבסיס הדלת.


ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.

 

בחזרה לרשימת הטיפים

autocad®, Architectural Desktop® are registered trademarks of autodesk

 

 

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

webmaster@archijob.co.il

legal statement

Click Here!