ADT - פינת היכרות 7 - Schedule Tables

25/5/02

ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.


Adt3.3 – התכנה לתכנון אדריכלי מספקת לאדריכל כלי עבודה אשר מאפשרים לבצע את תהליך התכנון באופן המתאים לתהליך התכנון האדריכלי, החל מהשלב הראשוני של תכנון מעטפת המבנה דרך התכנון המפורט של כל קומה וקומה וכלה ביצירת חתכים, מבטים והוספת הערות וטבלאות מפרט.
הפינה מיועדת לאדריכלים אשר שמעו על התכנה ואולי גם ראו פה ושם הדגמות אך טרם התנסו באופן אישי והכירו את האפשרויות הגלומות בה.
כמובן שההתנסות הקצרה אינה באה ללמד את כל האפשרויות ליצירת תכנית אלא לספק לכם, האדריכלים, היכרות ראשונית עם טעם של עוד... בתקווה שתעמיקו ותלמדו באופן עצמאי או בקורסים המוצעים בשוק ותגיעו לרמה של הפקת פרוייקטים בתכנה.


Schedule Tables
זוהי הפינה השביעית בסדרה של 8 פינות


כל האובייקטים בתכנת אוטוקד הם בעלי תכונות ונתונים אותם ניתן לייצג בגליון השרטוט.
בפינה השלישית בסדרה - Design Content , ראינו כיצד ניתן להוסיף תוויות מפרט לאובייקטים וכיצד מתבטא הקשר בין נתוני האובייקט לבין הצגת הנתונים בתווית המפרט.
טבלאות מפרט עובדות על אותו עיקרון, לכל טבלא ניתן להגדיר את סוג האובייקטים המקושרים לטבלא, את סוג המידע הרצוי לתצוגה בעמודות השונות של הטבלא ואת היצוג הגרפי של הטבלא.
המידע מתחלק לשני סוגים: מידע אוטומטי ומידע ידני.
מידע אוטומטי נלקח מנתוני האובייקט. אלו הם נתונים הקיימים בהגדרת האובייקט כגון: רוחב דלת, עובי קיר, גובה חלון או שטח ריצוף..
מידע ידני הוא מידע שאינו קיים בהגדרת אובייקט: שם יצרן, תאריך ביצוע, חומרים וכד'.
המידע המיוצג בטבלת המפרט מקושר לאובייקטים, שינוי בנתוני אובייקט מקושר יתבטא בעידכון הנתונים בטבלת המפרט ולהיפך, שינוי נתון בטבלת המפרט יעדכן את נתוני האובייקט.


תרגול - היכרות כללית עם טבלאות מפרט
1. תחילה יש להוריד את קובץ - arch7.zip קובץ זה מכיל את הקובץ arch7.dwg אשר ישמש כבסיס לתרגול . וכן קובץ פונט miryl.shx .
במידה והכיתובים העבריים בשרטוט אינם מוצגים בצורה קריאה יהיה עליכם להתקין את הפונט במחיצת הפונטים של התכנה.
לשם כך עליכם: לצאת מן התכנה (ללא שמירת השרטוט) ולהעתיק את הפונט לתיקיית הפונטים. ( \ your Adt folder \ fonts\ ...)
2. היכנסו לשרטוט.

הוספת טבלת מפרט
הפעילו פקודת:
Documentation > Schedule Tables > Add Schedule Table
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה לקביעת נתוני הטבלא
1. בחרו סגנון טבלא בשם Doors.
2. סמנו את אופציית Add New Objects Automatically להוספת אובייקטים חדשים באופן אוטומטי לטבלא.
3. סמנו את אופציית Automatic Update לביצוע עידכון אוטומטי של נתוני האובייקטים בטבלא.
שתי האופציות הנוספות אינו רלוונטיות לתרגול הנוכחי היות ולא קיימים בלוקים \ Xref-ים בשרטוט.
לפני יציאה מתיבת השיחה בדקו כי הנתונים שקבעתם נראים כך:


צאו מתיבת השיחה ב Ok.

כעת עליכם לבחור את האובייקטים. בחרו את כל השרטוט ב Crossing. הקפידו לכלול את 4 הדלתות בבחירה
וסיימו את הבחירה ב Enter.
*** שימו לב כי נבחרו דלתות בלבד. בעת ביצוע טבלת מיפרט מתבצע 'סינון' של האובייקטים הרלוונטיים. הטבלא שבחרנו לבצע מיועדת ליצוג נתוני דלתות ולכן נבחרות רק הדלתות הקיימות בתחום הבחירה.
כעת קבעו את מיקום הטבלא במסך השרטוט. הצביעו על מיקום הנקודה השמאלית העליונה של הטבלא.
את הנקודה הימנית התחתונה אין צורך לקבוע, אשרו ב Enter , גודל הטבלא יקבע ע"י ברירת מחדל של מידות כיתובים בשרטוט.
*** לאחר מיקום טבלא ניתן להגדיל ולהקטין את מידותיה ע"י גרירת נקודות האחיזה של פינות הטבלא.
במידת הצורך הזיזו את הטבלא על מנת לראות את כל המידע בצורה נוחה.

המידע המופיע בטבלא הוגדר מראש.
שימו לב כי בכל העמודות מופיעים נתונים מלבד בעמודת Notes. בטבלא זו הוגדרה עמודת Notes כעמודה בעלת נתונים ידניים, כלומר, במידת הצורך יוסיף המשתמש הערות לדלת הרצויה ואלה ירשמו גם בטבלת המפרט.
כל שאר העמודות הינן עמודות המייצגות מידע אוטומטי אשר נלקח מנתוני האובייקט ונרשם בעמודה המתאימה.
בהמשך נראה כיצד ניתן להוסיף עמודות מידע וכיצד ניתן לערוך את הנתונים המופיע בטבלא.

קישוריות נתונים
הזכרתי בפתיח כי המידע המיוצג בטבלת המפרט מקושר לאובייקטים, שינוי בנתוני אובייקט מקושר יתבטא בעידכון הנתונים בטבלת המפרט ולהיפך, שינוי נתון בטבלת המפרט יעדכן את נתוני האובייקט. כעת נבצע שינויים ונראה כיצד משתקפים השינויים באופן הדדי.

עריכת נתונים 'אוטומטיים'
הנתונים האוטומטיים נלקחים מנתוני האובייקט. שינוי בהגדרת אובייקט ישתקף בעמודה הרלוונטית בטבלת המפרט.
הפעילו פקודת: Design > Doors > Modify Door
בחרו את דלת הכניסה ל'חדר קשרי לקוחות' (יש לבחור דלת ב Pick בלבד, הדלת היא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
אשרו את הבחירה ב Enter.
לעריכת נתוני הדלת עם מוצגת תיבת שיחה (להכרת נושא דלתות עיינו בפינת היכרות 2 - דלתות)
שנו את רוחב הדלת (Width) ל 100
צאו מתיבת השיחה ב Ok.
שימו לב כי נתוני הדלת התעדכנו גם בטבלת המפרט.
כעת העתיקו, בפקודת
Copy את דלת הכניסה לחדר 'פינת צוות' וצרו כניסה לחדר הישיבות.
בסיום ההעתקה תוכלו לראות כי נוספה דלת חמישית ברשימת הדלתות וכי נתוניה מעודכנים ברשימת הנתונים בטבלת המפרט.

עריכת נתונים 'ידניים'
מידע ידני ניתן ע"י המשתמש ואינו נובע מהגדרת האובייקט.
בטבלת המפרט שיצרנו קיימת עמודת מידע אחת המכילה נתונים 'ידניים' וזוהי עמודת ה Notes.
את הנתונים ה'ידניים' ניתן להגדיר דרך תאי המידע בטבלא או דרך האובייקט.
בחרו את דלת הכניסה לחדר המנהל (יש לבחור דלת ב Pick בלבד, הדלת היא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
'הקליקו' על הכפתור הימני בעכבר.
בשלב זה מוצג תפריט יעודי, בחרו את פקודת:
Edit Schedule Data
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה לעריכת נתונים 'ידניים'.


*** שימו לב כי קיימים מספר נתונים 'ידניים'. לא כל הנתונים מופיעים בטבלת המפרט. נתונים אלה יכולים להופיע בטבלאות מפרט אחרות.
הקישו P02 בשורת Remarks
צאו מתיבת השיחה ב Ok.
כמובן שהמידע עודכן במקום הרלוונטי בטבלת המפרט.

את הנתונים ה'ידניים' ניתן לעדכן גם בטבלת המפרט:
בחרו את טבלת המפרט
'הקליקו' על הכפתור הימני בעכבר.
בשלב זה מוצג תפריט יעודי, בחרו את פקודת:
Edit Table Cell
בחרו את נתון ה Notes של דלת מספר 1
עם הבחירה מוצגת תיבת שיחה לעריכת הנתון


הקישו ערך כלשהו ואשרו ב Ok
צאו מן הפקודה ב Enter


עריכת טורי מידע בטבלת המפרט
המידע המוצג בטבלת מפרט ערוך בטורי מידע. ניתן להוסיף ולהוריד טורי מידע בכל רגע נתון.
בחרו את טבלת המפרט
'הקליקו' על הכפתור הימני בעכבר.
בשלב זה מוצג תפריט יעודי, בחרו את פקודת:
Edit Table Style
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה לעריכת סגנון טבלת המפרט.
היכנסו לדף Columns

בדף זה מוצגות עמודות המידע המוגדרות בטבלת המפרט.
להוספת עמודה הצביעו על כפתור פקודה
Add Column .
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה נוספת ובה ניתן לבחור את המידע הרצוי

1. ברשימת הקטגוריות בחרו: Swing Direction
2. מיקום עמודה: Insert After
3. בתפריט הגלילה בחרו עמודה: DoorStyle:Thickness
בידקו כי נתוני העמודה שבחרתם זהים לנתונים המופיעים בתמונה לעי"ל.
צאו מתיבת השיחה ב Ok.
שימו לב כי נוספה עמודה חדשה בין העמודה Thk והעמודה Notes .
צאו מתיבת השיחה ב Ok.


סיכום
-- בתכנת Adt ניתן לקשר נתוני אובייקט לטבלאות מפרט.
-- את המידע המוצג בטבלת המפרט קובע המשתמש על פי צרכיו.
-- בעת עריכת נתוני אובייקט מתעדכת טבלת המפרט בהתאם.

ובעיקר - חסל כאב ראש, ספירה ידנית ובדיקות חוזרות ונשנות וחוזרות........

ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.

 

בחזרה לרשימת הטיפים

autocad®, Architectural Desktop® are registered trademarks of autodesk

 

 

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

webmaster@archijob.co.il

legal statement

Click Here!