ADT - פינת היכרות 6 - Layer Keying

26/4/02

ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.


Adt3.3 – התכנה לתכנון אדריכלי מספקת לאדריכל כלי עבודה אשר מאפשרים לבצע את תהליך התכנון באופן המתאים לתהליך התכנון האדריכלי, החל מהשלב הראשוני של תכנון מעטפת המבנה דרך התכנון המפורט של כל קומה וקומה וכלה ביצירת חתכים, מבטים והוספת הערות וטבלאות מפרט.
הפינה מיועדת לאדריכלים אשר שמעו על התכנה ואולי גם ראו פה ושם הדגמות אך טרם התנסו באופן אישי והכירו את האפשרויות הגלומות בה.
כמובן שההתנסות הקצרה אינה באה ללמד את כל האפשרויות ליצירת תכנית אלא לספק לכם, האדריכלים, היכרות ראשונית עם טעם של עוד... בתקווה שתעמיקו ותלמדו באופן עצמאי או בקורסים המוצעים בשוק ותגיעו לרמה של הפקת פרוייקטים בתכנה.


Layer Keying
זוהי הפינה השישית בסדרה של 8 פינות


מאז ומעולם היוו השכבות עיקרון יסודי בהגדרות אובייקטים באוטוקד. השכבות מאפשרות למשתמשים לווסת ולסנן את המידע המופיע במסך השרטוט ובגליונות השונים המיועדים להדפסה וכן מאפשרות השכבות להקנות לאובייקטים תכונות גרפיות כגון צבע, סוג קו, עובי קו... ( תכונות גרפיות אינן מוקנות בהכרח מתכונות שכבה, למעשה ניתן לעבוד בשכבה אחת ולקבל מגוון תכונות גרפיות.)

תוכנת אוטוקד בהיותה כלי שרטוט כללי המיועד לכל קשת המתכננים על כל גווניהם אינה מגדירה מראש שכבות אלא מאפשרת למשתמש להגדיר את השכבות הרצויות לו בהתאם לסטנדרטים המקובלים במשרד\בארץ ועל פי צרכיו.
לאחר הגדרת שכבות מנתב המשתמש את האובייקטים השונים לשכבות השונות. הקצאת השכבות נעשית באופן 'ידני' ע"י קביעת שיכבה נוכחית או ע"י עריכת תכונות אובייקט.

תכנת Adt מספקת כלי ניתוב אוטומטי של אובייקטים אדריכליים לשכבות. מפתח השכבות הוא כלי אשר מקשר בין סוג אובייקט (אדריכלי) לבין שכבה מיועדת.
למעשה, אין צורך בקיום שכבות בשרטוט התבנית (Template). מפתח השכבות מאפשר אוטומציה של יצירת שכבות ושיוך אובייקטים לשכבה המתאימה. בעת שרטוט אובייקט אדריכלי מזהה התכנה את מפתח השכבה הרלוונטי, במפתח השכבה מוגדרת השכבה המיועדת, שם השכבה ותכונות השכבה. במידה והשכבה אינה קיימת בשרטוט תיווצר השכבה עם שרטוט האובייקט.
בתכנה מסופקים מספר סוגי מפתח שכבות. מפתח שכבות מבוסס בד"כ על תקן שכבות. בתקן השכבות מוגדרים כללים להגדרת שם שכבה.
בתכנה קיימים מספר תקנים: גרמניים, בריטיים ותקן אמריקאי.
פינה זו לא תעסוק בהגדרת תקני שכבות, אולם חשוב לדעת שיש קשר בין תקן שכבה למפתח שכבה, אך לא ארחיב על כך היום..תרגול - היכרות כללית עם מפתח השכבות
הפעילו פקודת:
File > New
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה. (במידה וחלון ה Today אינו מוצג הפעילו פקודת: Tools > Today)

הצביעו על לשונית Create Drawings
בתפריט הגלילה בחרו: Start From Scratch
ובחרו : Metric


יצירת סגנון מפתח שכבות
הפעילו פקודת: Desktop > Layer Management > Layer Key Styles
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת השיחה לניהול סגנונות:

ליצירת סגנון מפתח שכבות הצביעו על כפתור פקודה New style .
עם הפעלת הפקודה נוצר סגנון חדש, הקישו שם :
My-style ואשרו ב Enter.
אל תצאו מתיבת השיחה, המשיכו לשלב עריכת התכונות...


עריכת תכונות סגנון מפתח שכבות
הצביעו הצבעה כפולה על שם הסגנון שיצרתם.
לעריכת תכונות הסגנון מוצגת תיבת שיחה, ניתן לראות כי ההגדרות ערוכות בשמונה עמודות:

Layer Key – העמודה החשובה ביותר, זהו מפתח השכבה על פיו מזוהה האובייקט האדריכלי. ובעזרתו מוקנות לאובייקט תכונות. מפתח השכבה אינו שם השכבה אלא משמש כ- pointer מקשר בין אובייקט ותכונות.
רשימת המפתחות המוצגת היא הרשימה הבסיסית של התכנה. לכל אובייקט אדריכלי קיים מפתח שכבה. לא ניתן לשנות\למחוק מפתחות בסיס אלא את תכונותיהם. ניתן להוסיף מפתחות שכבה נוספים.

Description – כשמה כן היא. עמודה המכילה תאור מילולי של האובייקטים.

Layer – שם השכבה המיועדת.

Color, Linetype, Lineweight, PlotStyle, Plot – הגדרת תכונות השכבה המיועדת. הגדרת התכונות מתבצעת באופן זהה להגדרת תכונות שכבה במנהל השכבות של אוטוקד.

גללו כלפי מטה ומצאו את מפתח השכבה WALL
ראו כי הקירות עומדים להיווצר בשכבת Wall . שנו את שם השכבה המיועדת ל 'קיר' , אשרו ב Enter, וקבעו צבע שכבה כחול.
גללו כלפי מעלה ומצאו את מפתח השכבה בשם ANNREV
שנו את שם השכבה ל 'הערות' , וקבעו צבע שכבה כתום.
צאו מכל תיבות השיחה ב Ok.

כעת יש לקבוע מצב עבודה עם מפתח השכבות My-style.
הפעילו פקודת:
Desktop > Drawing Setup
היכנסו לדף Layering
ובחרו את סגנון מפתח השכבות My-style .
צאו מתיבת השיחה ב Ok.

שימו לב כי ברשימת השכבות של השרטוט קיימת שכבת '0' בלבד.

על מנת לראות את תוצאות ההגדרות שביצענו בצורה טובה נגדיר את גבולות השרטוט:
הפעילו פקודת:
Format > Drawing Limits
נקודה שמאלית תחתונה: בשורת הפקודה הקישו 0,0 ואשרו ב Enter.
נקודה ימנית עליונה: בשורת הפקודה הקישו: 1000,1000 ואשרו ב Enter.
לסיום בצעו פקודת:
View > Zoom > All

שרטוט קיר:
הפעילו פקודת:
Design > Walls > Add Wall
קבעו עובי קיר: 20
גובה קיר: 280
שרטטו מספר סגמנטים במסך השרטוט וצאו מן הפקודה ב Enter.

הקיר אכן כחול, כפי שהגדרנו במפתח השכבות. בדקו לאיזה שכבה שייך הקיר.

הפעילו פקודת:
Documentation > Documentation Content > Revision Clouds
עם הפעלת הפקודה מוצג חלון ה Content
להכנסת 'ענן' : בחרו את הענן הרצוי בהצבעה כפולה. ושרטטו במסך השרטוט (יש לסיים בנקודת ההתחלה ליצירת ענן סגור.)
הענן נוצר בשכבה המיועדת? בצבע הרצוי?

זוהי כל התורה. פשוט וקל.


סיכום
Layer Key – מקשר בין אובייקט לשכבה.
בכל משרד העובד עם תכנת Adt רצוי להגדיר מפתח שכבות על פי הסטנדרט המתאים למשרד.
יש להזכיר כי הגדרת מפתח שכבות רצוי וראוי שתתבצע לאחר הגדרת תקן שכבות (layer Standard) . לא התייחסתי לתקן השכבות אלא במילים ספורות אולם לשימוש בתקן השכבות יתרונות רבים עליהם ניתן לקרוא בספרות המצורפת לתכנה.
בנוסף, בתרגיל הקצר יצרנו שמות שכבות בעברית. יש לזכור כי אחד מן הכלים החזקים של ה Adt הוא הפקת רשימות.
רשימות ב Adt נעשות ע"י שימוש ב Mtext . במידה ורכשתם תכנה לתמיכה בעברית יש לבדוק עם הדילר שסיפק לכם את התכנה בנוגע לתמיכה עברית בטבלאות וברשימות של התכנה.


ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.

 

בחזרה לרשימת הטיפים

autocad®, Architectural Desktop® are registered trademarks of autodesk

 

 

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

webmaster@archijob.co.il

legal statement

Click Here!