ADT - פינת היכרות 5 - Display System

31/3/02

ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.


Adt3.3 – התכנה לתכנון אדריכלי מספקת לאדריכל כלי עבודה אשר מאפשרים לבצע את תהליך התכנון באופן המתאים לתהליך התכנון האדריכלי, החל מהשלב הראשוני של תכנון מעטפת המבנה דרך התכנון המפורט של כל קומה וקומה וכלה ביצירת חתכים, מבטים והוספת הערות וטבלאות מפרט.
הפינה מיועדת לאדריכלים אשר שמעו על התכנה ואולי גם ראו פה ושם הדגמות אך טרם התנסו באופן אישי והכירו את האפשרויות הגלומות בה.
כמובן שההתנסות הקצרה אינה באה ללמד את כל האפשרויות ליצירת תכנית אלא לספק לכם, האדריכלים, היכרות ראשונית עם טעם של עוד... בתקווה שתעמיקו ותלמדו באופן עצמאי או בקורסים המוצעים בשוק ותגיעו לרמה של הפקת פרוייקטים בתכנה.


Display System
זוהי הפינה החמישית בסדרה של 8 פינות

רנה מגריט. 1928-29 . The Use of Words I . L'Ausage de la parol I

הציור של רנה מגריט מנסח ומדגים באופן מושלם את תפיסת היצוג של אובייקטים אדריכליים בתכנת Adt , האובייקטים שאנו משרטטים מייצגים באופן גרפי ישויות פיזיות בעולם הממשי ואינם מכירים את תכונות האובייקטים הללו.על מנת להפיק גליונות מודפסים של קבצי שרטוט המבוצעים באוטוקד על המשתמש להגדיר את תכונות היצוג של האובייקטים השונים בשרטוט. תכונות התצוגה של האובייקטים נקבעות, ברובן, ע"י השכבה אליה הם שייכים. תכונות אלה (צבע, עובי, סוג קו...) מתורגמות לתכונות הדפסה.
ב Adt קיימת מערכת הגדרות תצוגה המשמשת כנדבך נוסף להגדרות התצוגה הבסיסיות של אוטוקד ( שכבות צבעים..).
כל האובייקטים האדריכליים בתכנה חובקים תכונות 'פיזיות' ותכונות יצוג גרפי:
התכונות הפיזיות מגדירות את הרכיבים השונים של האובייקט, לדלת למשל ישנם 4 רכיבי יסוד: משקוף, מעצור, כנף וקשת ליצוג רדיוס פתיחה.
התכונות הגרפיות של האובייקט מגדירות את אופן יצוג הרכיבים במסך השרטוט. חלון אינו 'יודע' כיצד עליו להיראות , מערכת התצוגה של התכנה מגדירה את היצוג הגרפי של הקיר במסך השרטוט.

כך לדוגמא ניתן להגדיר לקירות יצוג מפורט המתאים לתכנית בניה בקנ"מ 1:50 בה נרצה לראות את כל 'רכיבי' הקיר - בלוקים, חיפוי אבן, איטום... ואת ה Pattern – ים השונים . בתכנית נרצה לראות את קווי המבט בחלונות מיוצגים כקווי מבט. בהכנסת דלת לקיר נרצה לראות את הפתח הנפער בקיר וכו'..
בתכנית תקרה לעומת זאת נוכל לוותר על פירוט יתר של רכיבי הקירות, הדלתות יראו במרוסק והקירות יראו כ'סוגרים על הפתחים' היות והמבט נישא כלפי מעלה.
כך לגבי כל האובייקטים האדריכליים, אופן היצוג (או אי יצוג..) נובע מהגדרות האובייקטים באופן שבא לענות על צרכי התכניות השונות. את הגדרות התצוגה קובע המשתמש על פי הסטנדרטים המקובלים בארצו או במשרד בו הוא עובד.
תרגול - היכרות כללית עם מערכת התצוגה של Adt
1. תחילה יש להוריד את קובץ - arch5.zip קובץ זה מכיל את הקובץ arch5.dwg - אשר ישמש כבסיס לתרגול . וכן קובץ פונט miryl.shx .
במידה והכיתובים העבריים בשרטוט אינם מוצגים בצורה קריאה יהיה עליכם להתקין את הפונט במחיצת הפונטים של התכנה.
לשם כך עליכם: לצאת מן התכנה (ללא שמירת השרטוט) ולהעתיק את הפונט לתיקיית הפונטים. ( \ your Adt folder \ fonts\ ...)

2. היכנסו לשרטוט.


בקובץ זה מוגדרים חמישה גליונות:
גליון עבודה בשם 'Work'
4 גליונות המיועדים להדפסה: תכנית בניה 1-50 , תכנית 1-100 , תכנית מערך , תכנית תקרה.


בחינת התצוגה בגליונות השונים
גליון 'תכנית בניה 50 – 1'
בגליון זה מוצגים האובייקטים האדריכליים בפירוט שנקבע כמתאים לקנ"מ 1:50
הקירות - על כל רכיביהם, בליווי Pattern
חלונות – משקוף, כנף, זגוגית, אדן חלון ומספרי חלונות
דלתות – משקוף, כנף דלת ,קשת ליצוג רדיוס פתיחה ומספרי דלתות

הצביעו על תווית גליון 'תכנית בניה 1-100'
שימו לב כי בגליון זה מוצגים האובייקטים באופן סכמטי כפי שניתן לצפות מתכנית בקנ"מ 1:100.
ברשימת השכבות תוכלו לראות כי כל השכבות דולקות, למרות זאת הקירות, הדלתות והחלונות מיוצגים באופן שונה מאשר בגליון הקודם ומספרי החלונות ומספרי הדלתות אינם נראים כלל.

הצביעו על תווית גליון 'תכנית מערך' ובחנו את התצוגה.
ברשימת השכבות תוכלו לראות כי כל השכבות דולקות, למרות זאת הקירות, הדלתות והחלונות מיוצגים באופן שונה מאשר בגליונות הקודמים ומספרי החלונות ומספרי הדלתות אינם נראים כלל, אובייקטי ריהוט מוגדרים כך שיוצגו אך ורק בגליון זה, המיועד לתכנית מערך.

בגליון 'תכנית מערך' הפעילו פקודת:
Design > Doors > Flip Hinge
בחרו את דלת הכניסה לחדר חשבונות (יש לבחור דלת ב Pick בלבד, הדלת היא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
וסיימו את הבחירה ב Enter.
הצביעו על תווית גליון 'תכנית בניה 50 – 1'
שימו לב הדלתות אמנם מיוצגות באופן שונה אולם אלו הן אותן דלתות ולכן שינוי שבוצע בדלת נראה בכל הגליונות.

בגליון 'תכנית בניה 50 – 1' הפעילו פקודת: Design > Walls > Modify Wall
בחרו את הקירות המסומנים במספרים '1' '2' '3' (יש לבחור קיר ב Pick בלבד, הקיר הוא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
סיימו את הבחירה ב Enter
בתיבת השיחה שנו את גובה הקירות (Height) ל 135
וצאו מתיבת השיחה ב Ok.
שימו לב כי תצוגת הקירות השתנתה לקוי מבט על הקיר מכיוון שהקירות נמוכים מקו החתך בתכנית.
בחנו וראו כי השינוי נראה גם בגליונות 'תכנית בניה 1-100' , 'תכנית מערך' .
*** במידה והתצוגה לא השתנתה יש להפעיל פקודת Regen.


קביעת הגדרות תצוגת אובייקט בגליון
הצביעו על תווית גליון 'תכנית תקרה'
בגליון זה טרם הושלמה הגדרת תצוגת אובייקטים. אנו נגדיר את תצוגת האובייקטים באופן המתאים לתכנית תקרה.
ראשית נגדיר את תצוגת הקירות
בחרו את אחד הקירות (יש לבחור קיר ב Pick בלבד, הקיר הוא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
'הקליקו' על הכפתור הימני בעכבר
מן התפריט בחרו את פקודת
Entity Display (בחירה = הכפתור השמאלי בעכבר)
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה לקביעת תכונות תצוגה

הצביעו על כפתור פקודה Edit Display Props
בחרו את דף Cut Plan
שנו את גובה קו החתך בקיר (Cut Plan Height) ל 280

עברו לדף Layer\Color\Linetype
בחרו את סוג הקו של רכיב Component) Below Cut Plan )

עם ההצבעה מוצגת תיבת שיחה לבחירת סוג קו. בחרו קו מסוג Hidden2 ואשרו ב Ok
וצאו מכל תיבות השיחה ב Ok

כעת משהגדרנו את גובה קו החתך בקיר ואת אופן תצוגת הקירות הנמוכים מקו החתך נראים הקירות כ 'סוגרים על הפתחים' והקירות
הנמוכים אותם הגדרנו בגובה 135 נראים במרוסק.
*** במידה והתצוגה לא השתנתה יש להפעיל פקודת Regen.

וכעת, לדלתות..
בחרו את אחת הדלתות (יש לבחור דלת ב Pick בלבד, הדלת היא אובייקט ולא אוסף של אובייקטים בודדים..)
'הקליקו' על הכפתור הימני בעכבר
מן התפריט בחרו את פקודת
Entity Display (בחירה = הכפתור השמאלי בעכבר)
עם הפעלת הפקודה מוצגת תיבת שיחה לקביעת תכונות תצוגה

בדף Display Props הצביעו על כפתור פקודה Edit Display Props
עברו לדף Layer\Color\Linetype

שנו את סוג הקו של רכיב
(Panel (Component למרוסק (Hidden2)
שנו את סוג הקו של רכיב ( Swing (Component למרוסק (Hidden2)
וצאו מכל תיבות השיחה ב Ok

כעת, בתכנית התקרה, נראים קוי הדלתות במרוסק.
*** במידה והתצוגה לא השתנתה יש להפעיל פקודת Regen.


הפעילו פקודת:
Design > Windows > Modify Window
בחרו את ארבעת החלונות המצויים בקירות החיצוניים של המבנה
סיימו את הברירה ב Enter
בתיבת השיחה שנו את סגנון החלון (Style) ל 'חד כנפי'
צאו מתיבת השיחה ב Ok

הפעילו פקודת:
Design > Walls > Modify Wall
בחרו את שני הקירות החיצוניים של המבנה
סיימו את הברירה ב Enter
בתיבת השיחה שנו את עובי הקיר (Width) ל 30
צאו מתיבת השיחה ב Ok

הצביעו על תווית גליון 'תכנית בניה 50 – 1'
השינויים הגאומטריים שבוצעו מעודכנים בגליון זה (כמו בגליונות כולם), ההבדל בין הגליונות הוא באופן התצוגה של האובייקטים.
*** במידה והתצוגה לא השתנתה יש להפעיל פקודת Regen.

סיכום
-- בתכנת Adt מערכת תצוגה משוכללת המאפשרת למשתמש להגדיר אופני תצוגה שונים לאובייקטים האדריכליים.
-- בעזרת מערכת התצוגה ניתן להגדיר לכל אובייקט מופע גרפי משתנה בהתאם לסוג התכנית .
-- מערכת התצוגה מאפשרת ליצור מודל יחיד של המבנה ממנו מופקות התוכניות השונות ללא צרכי עריכה נוספים .
-- תכנית מתעדכנת במקביל לשינוי בתכנית אחרת היות שהאובייקטים הנם אותם האובייקטים .


ADTip זה נכתב ע"י אלה רשף
ella_r@bezeqint.net
הדרכות ותמיכה במשרד הלקוח בכל גרסאות אוטוקד ו ADT.

 

בחזרה לרשימת הטיפים

autocad®, Architectural Desktop® are registered trademarks of autodesk

 

 

כל הזכויות שמורות - איתי אלמוג, אדריכל-יוצר האתר
All rights reserved - Itay Almog, Architect-Site creator
© 2000-2001 [WWW.Archijob.com,WWW.Archijob.co.il]

webmaster@archijob.co.il

legal statement

Click Here!